Skymet weather

[Marathi] मान्सूनचे आगमन आणि मान्सून मध्ये पडणारा पाऊस

June 7, 2015 6:50 PM |

Rainfall१ जूनला येणारा नैऋत्य मान्सून अखेरीस ५ जूनला केरळात येऊन धडकला. मान्सूनच्या आगमनाला उशीर का झाला हे समजून घेणे गरजेचे आहे. केरळातील मान्सूनचे आगमन दरवर्षी एकाच तारखेला होतेच असे नाही. मान्सूनच्या आगमनाची वेळ आणि मान्सून काळात होणारा पाऊस याच्यात तसा काही संबध नसतो.

१ जून हि मान्सूनच्या केरळातील आगमनाची तारीख हि, मागील अनेक वर्षांच्या तारखा अभ्यासून त्यांच्या सरासरीवरून ठरवलेली आहे. यात बदल होणे स्वाभाविक आहे. आपण दरवर्षी १ जूनलाच मान्सूनचे आगमन होईल अशी अपेक्षा करू शकत नाही कारण त्याचे आगमन हे समुद्रात तयार होणाऱ्या मान्सून प्रणालींवर अवलंबून असते.

उदाहरण बघावयाचे झाल्यास गेल्या वर्षी (२०१४) मान्सून चे आगमन ६ जून ला झाले होते, तसेच २०१३ व २०१२ मान्सून चे आगमन अनुक्रमे १ जून आणि ५ जूनला झाले होते, तर २०११ मध्ये मान्सूनचे आगमन २९ जूनलाच झाले होते परंतु २००९ मध्ये मान्सून चे आगमन सरासरीच्या खूपच आधी म्हणजे २३ मे ला झाले होते. यावरून असे दिसून येते कि मान्सूनच्या आगमनाची तारीख दरवर्षी बदलत जाते.

साधारण अंदाज येण्यासाठी गेल्या काही वर्षात जून महिन्यात झालेल्या सरासरी पावसाची तुलना पुढीलप्रमाणे.

onset-dates

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यावरून असे लक्षात येते कि मान्सूनच्या अगमांच्या तारखे वरून संपूर्ण मान्सून काळात होणाऱ्या पावसाचे प्रमाण ठरवत येत नाही. मान्सून मध्ये किती पाऊस होईल हे त्या काळात निर्माण होणाऱ्या हवामान प्रणालींची वारंवारता, तीव्रता, क्षमता आणि त्यांची भौगोलिक स्थिती यावर अवलंबून असते. थोडक्यात सांगावयाचे झाले तर मान्सून काळात कसा, कुठे आणि किती पाऊस पडेल याचा मान्सूनच्या आगमनाची तारखेशी फारसा संबध नसतो तर अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात निर्माण होणाऱ्या हवामान प्रणालींचा परिणाम मान्सूनवर होत असतो.

 

Image Credit: ibnlive.com


For accurate weather forecast and updates, download Skymet Weather (Android App | iOS App) App.

Other Latest Stories
The advantage of staying at home on a rainy day is that you can get comfortable, turn on your mobile, and get to play at a bitcoin casino with a cup of tea. While that heavy rain is falling, you get to play your favorite bitcoin casino games without any worry in the world. The advantage of playing in a crypto casino is that you can log in anywhere at any time.

latest news

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try