માં ઔરંગાબાદ ઐતિહાસિક હવામાન જૂન
તાપમાન
મહત્તમ તાપમાન 34.9 95° cf
લઘુતમ તાપમાન 23.0 73° cf
સર્વાધિક 43.9 111° cf  (1st 1923)
સૌથીઓછું 17.2 63° cf  (19th 1901)
વરસાદ
માસિક કુલ 131.4 mm
વરસાદી દિવસોની સંખ્યા 7.7
કુલ ભીના મહિના 333.3 mm  (1915)
24 કલાકમાં સૌથી ભારે વરસાદ 182.1 mm  (18th 1953)
7 દિવસ માટે આગાહી ઔરંગાબાદ તપાસ
ઔરંગાબાદ હવામાન
ઝાંખી
Aurangabad is a city in the state of Maharashtra and is named after the Mughal Emperor Aurangazeb. The city is a popular tourist destination having several monuments of historical importance. Some UNESCO World Heritage sights are also located in this city.
ઔરંગાબાદ ઋતુઓ
ઔરંગાબાદ શિયાળામાં
Winter in the city begins in November and continues till end of January. However, the winter months are not very harsh with average night temperature during the season settling close to 10°C. With comfortable weather conditions, winter is the preferred season to travel to Aurangabad.
ઔરંગાબાદ ઉનાળો
The summer season in Aurangabad begins in February and lasts till May. During this period the weather in the city is hot and uncomfortable. On occasions the day temperature can record close to 40°C. The maximum temperature averages around 35°C, on an average during this season. The hottest month of the season is May with an average monthly day temperature of 39°C
ઔરંગાબાદ ચોમાસાના
June, July, August and September are the Monsoon months for the city. Aurangabad observes moderate rain during this period. The average rainfall amount in the city is 588 mm during the season. July with an average rainfall of 157 mm is the rainiest month for the city. Though the temperatures drop during this period, humidity levels rise causing discomfort to people.
સ્થાનો ઔરંગાબાદ જોવા
Ajanta and Ellora caves, a UNESCO World Heritage site are the most popular tourist destinations in the city along with Biwi Ka Makbara, which resembles the Taj Mahal. The Salim Ali Lake and Bird Sanctuary and the 17th century water mill (Panchakki), Known for its underground water channel, are some of the other spots to visit in the city.
ટ્વીટર પર હવામાન
Weather alert for #Maharashtra Intermittent spells of moderate #rain & thundershower with gusty winds over Ahmadnag… t.co/gqD1UpbROu
Sunday, October 20 10:11Reply
#Rains will reduce over other parts of #Maharashtra particularly Konkan & Goa, North Madhya Maharashtra &Vidarbha.… t.co/Z0SW4gysyQ
Sunday, October 20 10:10Reply
Intense spells over Madhya #Maharashtra and South Madhya Maharashtra might pose some difficulty in the ongoing… t.co/ulGem91YO3
Sunday, October 20 10:08Reply
By tomorrow, #rains will reduce over #Mumbai. However, many parts of #Maharashtra will continue with rain activitie… t.co/V1AM4eMWg0
Sunday, October 20 10:07Reply
As #Maharashtra gets ready for legislative assembly polls this Monday, the weather seems to be playing a major role… t.co/BTf8GtzuGo
Sunday, October 20 10:04Reply
Weather alert for #TamilNadu Few spells of light to moderate #rain and thundershower to affect Puducherry, #Chennait.co/jtNei0qBeY
Sunday, October 20 09:18Reply
Nowcast for #Mumbai and Mumbai suburban Intermittent spells of #rain and thundershowers with gusty winds to continu… t.co/HW1fP4PmNr
Sunday, October 20 09:17Reply
#MumbaiRains have definitely pulled down the otherwise rising temperatures and the weather has gone pleasant since… t.co/m85C24kPSe
Sunday, October 20 09:15Reply
#MumbaiRains will be continuing today as well, giving the weekend yet another edge. The #rains will be mostly light… t.co/REaPWQRGbs
Sunday, October 20 09:15Reply
After #rains started lashing #Mumbai the day before yesterday, the city again woke up to a wet morning today. As pe… t.co/sB8sWcEJSB
Sunday, October 20 09:13Reply

latest news

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try