માં મુક્તેશ્વર ઐતિહાસિક હવામાન સપ્ટેમ્બર
તાપમાન
મહત્તમ તાપમાન 20.3 69° cf
લઘુતમ તાપમાન 12.5 55° cf
સર્વાધિક 26.8 80° cf  (3rd 1968)
સૌથીઓછું 1.3 34° cf  (26th 1964)
વરસાદ
માસિક કુલ 209.7 mm
વરસાદી દિવસોની સંખ્યા 9.8
કુલ ભીના મહિના 613.2 mm  (1914)
24 કલાકમાં સૌથી ભારે વરસાદ 254.5 mm  (18th 1914)
7 દિવસ માટે આગાહી મુક્તેશ્વર તપાસ
મુક્તેશ્વર હવામાન
ઝાંખી
Situated at a height of about 7, 700 feet above the sea level in the Nainital district of Uttarakhand, Mukteshwar is a calm and secluded hilly town that attracts thousands of tourists every year. Though, it is not as popular as Nainital, its scenic beauty amazes everyone visiting the place. Mukteshwar offers a breathtaking view of the Himalayas. This hilly town observes three main seasons- winter, summer and monsoon.
મુક્તેશ્વર ઋતુઓ
મુક્તેશ્વર શિયાળામાં
The winter season starts in November and lasts till the end of March. These months are very cold with minimums settling at 3°C on an average. At times temperatures slip to sub-zero levels. Snowfall during the months of December, January and February is very common making it a perfect time for those who want to explore winter at its best.
મુક્તેશ્વર ઉનાળો
Summer months from April to May are very pleasant, offering majestic views. The temperatures during this period are comfortable with maximums settling around 25°C and minimums around 12°C, on an average. This is one of the best times to visit the place.
મુક્તેશ્વર ચોમાસાના
Monsoon season is from July to September. The place receives good amounts of rain during the period. Any plans of travelling to Mukteshwar during this time should be avoided as landslides are very common and may lead to road blocks.
સ્થાનો મુક્તેશ્વર જોવા
The best time to visit Mukteshwar is during winter and summer. Summer months are pleasant and best for sightseeing and enjoying the scenic beauty. Whereas, the winter months are best enjoyed by those who love snowfall or want to witness it for the first time. Monsoon season should be avoided as far as possible.
ટ્વીટર પર હવામાન
The morning hours will be pleasant with haziness as day progresses in #Haryana. The day will be warm with bright su… t.co/EoRznUs2w2
Sunday, October 20 17:27Reply
Luckily for #Haryana, the weather is not going to change much in the next 24 hours. During the next 48 hours, the w… t.co/Kez9qaeJaO
Sunday, October 20 17:26Reply
Most parts of Madhya Pradesh will keep receiving light rainfall at scattered places. Also, southeast parts of… t.co/IZHVoffJWA
Sunday, October 20 16:02Reply
During the last 24 hrs, southern & eastern parts of #MadhyaPradesh have received light to moderate #rains. A few pl… t.co/5Pfg0GYIg1
Sunday, October 20 16:01Reply
RT @JATINSKYMET: We #congratulate the government on this decision. @SkymetWeather is pioneer in drone usage for #agriculture. Waiting for…
Sunday, October 20 15:10Reply
The states of #Telangana and #AndhraPradesh have been observing light to moderate #rain and thundershowers lately.… t.co/Wific3GUJ8
Sunday, October 20 14:50Reply
This is the period for burning of paddy residuals over #Punjab and #Haryana. Hence, the smoke is likely to add to t… t.co/PQWRpi0aet
Sunday, October 20 13:55Reply
Recently, #Punjab and #Haryana are seeing growing number of protests from farmers against the ban on… t.co/NyzuXY4G8f
Sunday, October 20 13:54Reply
Light #rain is likely over South #MadhyaPradesh, North Chhattisgarh, Sub Himalayan #WestBengal, #Sikkim and lower A… t.co/mNFBR3iURj
Sunday, October 20 12:19Reply
Moderate #rains with isolated heavy showers are likely in parts of #Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, Karnata… t.co/6Q6wrmcO8k
Sunday, October 20 12:15Reply

latest news

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try