માં ન્યૂ ડેલ્હી ઐતિહાસિક હવામાન ફેબ્રુઆરી
તાપમાન
મહત્તમ તાપમાન 24.2 76° cf
લઘુતમ તાપમાન 10.1 50° cf
સર્વાધિક 33.3 92° cf  (26th 1934)
સૌથીઓછું 1.7 35° cf  (11th 1950)
વરસાદ
માસિક કુલ 15.0 mm
વરસાદી દિવસોની સંખ્યા 1.3
કુલ ભીના મહિના 153.4 mm  (1915)
24 કલાકમાં સૌથી ભારે વરસાદ 104.1 mm  (21st 1942)
7 દિવસ માટે આગાહી ન્યૂ ડેલ્હી તપાસ
ન્યૂ ડેલ્હી હવામાન
ઝાંખી
Capital city Delhi has an extreme weather pattern with high variation in summer and winter temperatures. Yet Dill-walon-ki-Dilli (Delhi - city of the heart-full) welcomes tourists from all across the globe wholeheartedly throughout the year.
ન્યૂ ડેલ્હી ઋતુઓ
ન્યૂ ડેલ્હી શિયાળામાં
(December to February) are very chill, with temperature dropping down to 1C. January is foggy with heavy fogs disrupting traffics. This period is ideal for tourism in Delhi.
ન્યૂ ડેલ્હી ઉનાળો
(March to June) are scorching with temperature rises to 47C. Typically tourists avoid visting Delhi during the hot months of April to June.
ન્યૂ ડેલ્હી ચોમાસાના
(July to September) are accompanied with heavy flooding rains intermittently. The gardens in Delhi are getting enlivened up during the monsoons.
સ્થાનો ન્યૂ ડેલ્હી જોવા
Travelling to Delhi during the winter is advisable. Rest assured, you visit the city during these months and you will fall in love with it! It is the best time to enjoy the warm winter sun and go sightseeing. Other than being the capital, there are several monuments that will attract you to this city. Although, few foggydays may play spoilsport.
ટ્વીટર પર હવામાન
Monsoon rains to become active over #Chennai and #TamilNadu. #weather #WeatherUpdate #monsoon #Monsoon2019t.co/2f3x2CiVSn
Saturday, September 21 21:03Reply
गुजरात के करीब आ रहा अरब सागर सिस्टम, राज्य में कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना -via @SkymetHindit.co/rgsU8WOHde
Saturday, September 21 20:15Reply
#Chennai has received 17,400 million liters of water. This can serve the city’s water supply needs for 21 days.… t.co/iy5TTGPDBC
Saturday, September 21 20:11Reply
Just recently on September 18, #Chennai observed its wettest day of the year, with a total of 104 mm of #Monsoon ra… t.co/SqP3Vbj6kY
Saturday, September 21 20:10Reply
Positive IOD brings record rains in Chennai, can serve its water needs for next 21 days #IOD #Chennait.co/KNFvxvQHXa
Saturday, September 21 20:09Reply
Between September 24 and September 26, we expect moderate rainfall activities with one or two heavy spells to comme… t.co/RYPTud8x1A
Saturday, September 21 20:02Reply
According to the rainfall data available, #Hyderabad during the month of September so far has witnessed 109.8 mm of… t.co/X5n1RvGiV5
Saturday, September 21 20:02Reply
The weather conditions over West #Rajasthan will be dry and temperatures may even reach close to forty degrees. Pla… t.co/1I7YjEbHGC
Saturday, September 21 19:55Reply
Light rains were recorded at #Banihal, #Qazigund, #Bhuntar, #Kullu, #Ludhiana, #Mukteshwar. Today as well these lig… t.co/If7eZCBz6P
Saturday, September 21 19:53Reply
Due to the approach of Western Disturbance over the region, #rainfall activities enhanced in the last 24 hours over… t.co/SapmUVg1BF
Saturday, September 21 19:51Reply

latest news

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try