માં પુણે સિટી ઐતિહાસિક હવામાન ડિસેમ્બર
તાપમાન
મહત્તમ તાપમાન 29.6 85° cf
લઘુતમ તાપમાન 12.0 54° cf
સર્વાધિક 35.0 95° cf  (23rd 1896)
સૌથીઓછું 3.3 38° cf  (27th 1968)
વરસાદ
માસિક કુલ 4.8 mm
વરસાદી દિવસોની સંખ્યા 0.4
કુલ ભીના મહિના 71.9 mm  (1967)
24 કલાકમાં સૌથી ભારે વરસાદ 42.4 mm  (22nd 1942)
7 દિવસ માટે આગાહી પુણે સિટી તપાસ
પુણે સિટી હવામાન
ઝાંખી
Pune being one of the largest cities in Maharashtra is a modern city and has a lot to offer to the young generation. Pune is one of the best places for music, food and fashion lovers. Pune becomes very hot in summer months and slightly cold during winters.
પુણે સિટી ઋતુઓ
પુણે સિટી શિયાળામાં
Winter months (November to February) are slightly cold and minimums can go below 8°C. Maximums remain in the higher twenties. It is the perfect time to visit the city to enjoy sightseeing.
પુણે સિટી ઉનાળો
Summers season (March to June) begins in the month of March when day temperatures turn quite high but evenings are quite pleasant. In peak summer day temperatures go up to 40°C. The minimums stay between 20°C to 25°C. It is advisable to avoid visiting Pune during this time; however, you can still enjoy activities like water sports and paragliding.
પુણે સિટી ચોમાસાના
Monsoons (July to October) bring some relief from the scorching heat of summers. Day temperatures remain mild around 30°Cand nights become pleasant between 20°C to 22°C. But don’t forget to carry your rain gear, if you plan to visit Pune during this time as the downpour of rain could get messy.
સ્થાનો પુણે સિટી જોવા
The best time to visit is from July to February. Gandharva Mahotsavmusic concert held in the month of Decemberattracts a lot of music lovers every year. The most important tourist attractions include the Osho Ashram, Shaniwar Wada and Aga Khan Palace.
ટ્વીટર પર હવામાન
The morning hours will be pleasant with haziness as day progresses in #Haryana. The day will be warm with bright su… t.co/EoRznUs2w2
Sunday, October 20 17:27Reply
Luckily for #Haryana, the weather is not going to change much in the next 24 hours. During the next 48 hours, the w… t.co/Kez9qaeJaO
Sunday, October 20 17:26Reply
Most parts of Madhya Pradesh will keep receiving light rainfall at scattered places. Also, southeast parts of… t.co/IZHVoffJWA
Sunday, October 20 16:02Reply
During the last 24 hrs, southern & eastern parts of #MadhyaPradesh have received light to moderate #rains. A few pl… t.co/5Pfg0GYIg1
Sunday, October 20 16:01Reply
RT @JATINSKYMET: We #congratulate the government on this decision. @SkymetWeather is pioneer in drone usage for #agriculture. Waiting for…
Sunday, October 20 15:10Reply
The states of #Telangana and #AndhraPradesh have been observing light to moderate #rain and thundershowers lately.… t.co/Wific3GUJ8
Sunday, October 20 14:50Reply
This is the period for burning of paddy residuals over #Punjab and #Haryana. Hence, the smoke is likely to add to t… t.co/PQWRpi0aet
Sunday, October 20 13:55Reply
Recently, #Punjab and #Haryana are seeing growing number of protests from farmers against the ban on… t.co/NyzuXY4G8f
Sunday, October 20 13:54Reply
Light #rain is likely over South #MadhyaPradesh, North Chhattisgarh, Sub Himalayan #WestBengal, #Sikkim and lower A… t.co/mNFBR3iURj
Sunday, October 20 12:19Reply
Moderate #rains with isolated heavy showers are likely in parts of #Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, Karnata… t.co/6Q6wrmcO8k
Sunday, October 20 12:15Reply

latest news

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try