માં ટેજ઼્પ ઐતિહાસિક હવામાન માર્ચ
તાપમાન
મહત્તમ તાપમાન 29.8 86° cf
લઘુતમ તાપમાન 17.1 63° cf
સર્વાધિક 38.2 101° cf  (5th 1977)
સૌથીઓછું 10.0 50° cf  (1st 1927)
વરસાદ
માસિક કુલ 53.6 mm
વરસાદી દિવસોની સંખ્યા 4.4
કુલ ભીના મહિના 196.1 mm  (1920)
24 કલાકમાં સૌથી ભારે વરસાદ 62.0 mm  (28th 1912)
7 દિવસ માટે આગાહી ટેજ઼્પ તપાસ
ટેજ઼્પ હવામાન
ઝાંખી
A beautiful city full of scenic locations make Tezpur, in Assam, a must visit for every traveller. The place has lot to offer besides peace and tranquility. Popular worldwide as a plantation getaway, Tezpur is a stopover on the Guwahati-Tawang route. If you are looking forward to spend some quality time amongst the cultural richness of Assamese villages, then Tezpur is the right place for you. Do not miss on an opportunity to get the glimpse of day-to-day life of tribal folks.
ટેજ઼્પ ઋતુઓ
ટેજ઼્પ શિયાળામાં
The month of December marks the start of Winter Season. The temperature is comfortable and generally lies in the range of 12°C to 21°C. The winter season lasts till February.
ટેજ઼્પ ઉનાળો
Tezpur experiences mild summer and the temperature ranges between 24°C and 35°C. The summer starts from March and lasts till May. Tourists flock to Tezpur during this season.
ટેજ઼્પ ચોમાસાના
Tezpur receives rain during June to September. Torrential rains keep the city drenched throughout the monsoon season.
સ્થાનો ટેજ઼્પ જોવા
There are plenty of options for nature lovers and wildlife lovers in Tezpur. Tourists flock the place to enjoy and absorb the beauty of some of its scenic attractions such as Kalia Bhomora Setu, Bura-Chapori Wildlife Sanctuary and Nameri National Park. The city also offers a famous picnic spot, Agnigarh that holds great historic value for residents of Tezpur and tourists.
ટ્વીટર પર હવામાન
Adilabad in #Telangana is the hottest city in India with a maximum temperature of 46.3° C. #Summer t.co/i8yH6OgGDK
Friday, May 24 11:30Reply
RT @JATINSKYMET: Globally, 70% of freshwater resources are used for agricultural purposes. #PrecisionAgriculture by @SkymetWeather uses #te
Friday, May 24 11:09Reply
Several places like #Patiala, #Ludhiana, Moga and #Amritsar will record heavy #rain and thundershower activities to… t.co/BZQvnrkj4O
Friday, May 24 11:00Reply
Temperatures which were recorded at 38°C at 17:30, dropped to 24°C- a drop of a whopping fourteen degrees in the sp… t.co/W8tsyOkGSp
Friday, May 24 10:28Reply
Friday, May 24 08:32Reply
Light #rain along with #lightning in #Noida. #Delhi #NCR to witness these #PreMonsoon #weather activities for next… t.co/sB5IWfvjJP
Friday, May 24 00:38Reply
While the estimated #SeaLevelRise of two metres is plausible, it is something which should make humans think and ta… t.co/P7mPqeEy0R
Thursday, May 23 21:45Reply
In the coming days, patchy pre-Monsoon #weather activities might occur in parts of #Kolkata. t.co/9k0s4s4uNT
Thursday, May 23 20:45Reply
In the remaining days of May, no #rainfall activity is forecast for #SouthIndia except for the region of South Inte… t.co/V93kGdlfYr
Thursday, May 23 20:15Reply

latest news

USAID Skymet Partnership

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try