માં વિસખાપતનાં ઐતિહાસિક હવામાન જુલાઈ
તાપમાન
મહત્તમ તાપમાન 32.9 91° cf
લઘુતમ તાપમાન 26.1 79° cf
સર્વાધિક 39.4 103° cf  (5th 1966)
સૌથીઓછું 21.3 70° cf  (13th 1960)
વરસાદ
માસિક કુલ 134.6 mm
વરસાદી દિવસોની સંખ્યા 8.7
કુલ ભીના મહિના 301.5 mm  (1951)
24 કલાકમાં સૌથી ભારે વરસાદ 145.0 mm  (24th 1951)
7 દિવસ માટે આગાહી વિસખાપતનાં તપાસ
વિસખાપતનાં હવામાન
ઝાંખી
Visakhapatnam has an abundance of beaches, historical relics and monuments that date back to antiquity. The major attractions of this place include Borra Caves, Aaraku Valley, Gangavaram Beach, KailasaGiri and Ramakrishna Beach. It enjoys three main seasons-winter, summer and monsoon.
વિસખાપતનાં ઋતુઓ
વિસખાપતનાં શિયાળામાં
December to February is pleasant and warm with minimums ranging between 15°C to 18°C, while maximums settle around 32°C.
વિસખાપતનાં ઉનાળો
The severe summer months are from March to May and are oppressive and uncomfortable with maximum temperature reaching a scorching level of 45°C or above. Humidity remains very high making the climate uneasy and sultry.
વિસખાપતનાં ચોમાસાના
In the months from June to September,the city is under the spell of the southwest monsoon and experiences Northeast monsoon rains in October, to the tune of exceeding 200 mm.
સ્થાનો વિસખાપતનાં જોવા
The best time to visit this place is from December to February as the weather is quite pleasant in winter. This is a good time to visit this place as the festival of VisakhaUtsav is an attractive affair with sport events, music, dances and food fair.
ટ્વીટર પર હવામાન
At present, #heatwave conditions are continuing over several parts of Central India like Brahmapuri which is seeing… t.co/h6ufJcMNgD
Friday, May 24 22:17Reply
Even the moderate #rains in offing during the next 48 hours and light rains thereafter would not able to save… t.co/RGH3u1evXD
Friday, May 24 22:15Reply
How will the weather turn out tomorrow? Find out! #Skymet #weather #heatwave t.co/ZTUYBYL1ML
Friday, May 24 20:49Reply
Today also, #duststorm and #thundershower with strong gusty winds along with some rain may occur in some parts of… t.co/Ih1smrzH0E
Friday, May 24 19:00Reply
During the last 24, #pollution has significantly improved over #Delhi and its adjoining areas such as #Noida,… t.co/URQWu8BSTf
Friday, May 24 18:30Reply
The last good #Monsoon year that India saw was in the year 2013 where the country had seen excess rains at 106 perc… t.co/BL6FHIbm1E
Friday, May 24 18:00Reply
These #rains is expected to continue for at least the next three days i.e. until Monday. During this period, skies… t.co/GF6OCNXbUX
Friday, May 24 17:00Reply
Insect species are on the verge of extinction. According to scientists, 40% of insects are on the verge of extincti… t.co/poAecsZuSE
Friday, May 24 16:00Reply
Have a look at the day and night temperatures for major cities of #India on May 24. t.co/8FdeX5W24W #Temperatures #Summers
Friday, May 24 15:30Reply
#Weather alert for #TamilNadu #Rain & thundershower with gusty winds likely to occur over Ariyalur, Coimbatore, Dha… t.co/jSv6IKiMC3
Friday, May 24 15:12Reply

latest news

USAID Skymet Partnership

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try