ൽ ആകോള ചരിത്രപരമായ കാലാവസ്ഥ ഒക്ടോബര്
ഊഷ്മനില
പരമാവധി ഊഷ്മനില 33.8 93° cf
കുറഞ്ഞ ഊഷ്മനില 20.1 68° cf
ഏറ്റവും ഉയർന്നത് 40.0 104° cf  (7th 1899)
ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് 10.0 50° cf  (26th 1889)
വർഷക്കാലം
പ്രതിമാസ മൊത്തം 45.4 mm
മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം 2.2
മൊത്തം മഴയുള്ള മാസങ്ങൾ 225.8 mm  (1892)
24 മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും കനത്ത മഴ 110.5 mm  (13th 1887)
ആകോള പ്രവചനം 7 ദിവസം പരിശോധിക്കുക
ആകോള ലെ കാലാവസ്ഥ
പൊതു അവലോകനം
Akola lies in Vidarbha region of Maharashtra and is known for the Akola fort and Raj-Rajeswar temple. Akola is one of the fastest growing cities in Vidarbha after Nagpur. Akola enjoys all the three weather.
ആകോള ലെ സീസണുകൾ
ആകോള ശൈത്യകാലം
Winter starts in December and ends in February. Temperatures are also moderate during this time of the year with maximums staying close to 30°C. Minimums are comfy as well at around 13°C. Unlike North India the city does not witness any fog in winters.
ആകോള വേനൽക്കാലം
Summer starts in March and ends in May. Maximum temperatures hover in the range of 38 to 42˚C. Minimums also remain high in the early twenties. Summer heat here can be unbearable for the tourists traveling in from cold countries.
ആകോള ലെ മഴക്കാലം
Monsoon starts in June and lasts till September. Humidity levels remain high and good amounts of rain is be witnessed during this period.
ആകോള ലെ കാണാൻ സ്ഥലങ്ങൾ
It is advisable to visit Akola from October to March due to moderate temperatures during this time. Winter is not as cold as North India so winter months are a good time to visit the temples and fort in city.
ട്വിറ്റർ-ൽ കാലാവസ്ഥ
ताजा आंकड़ों से तुलना करें तो, प्रदूषण का स्तर ठंड की शुरुआत में ही खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है और तो और अक्टूबर के… t.co/mtIBG74RnB
Friday, October 18 15:13Reply
चेन्नई में नुंगमबक्कम में पिछले 24 घंटों के दौरान 101 मिमी की बारिश दर्ज हुई है। इस सीज़न में पहली बार ऐसा हुआ है ज… t.co/lcxarSC5AQ
Friday, October 18 14:36Reply
#Weather activity is going to pick up pace over #Kerala in the next 2-3 days. #WeatherForecast of very heavy rains… t.co/80jppY6O4N
Friday, October 18 14:33Reply
Kannur and Thrissur also saw 39 mm and 7 mm of rain, respectively. #Kerala #KeralaRains #KeralaFloods #weathert.co/GEY05zYIWp
Friday, October 18 14:32Reply
Kozhikode in a span of 24 hours from 8.30 am on Thursday received 74 mm of heavy rain, while Kottayam and Karipur r… t.co/8MBXy3CQJ4
Friday, October 18 14:32Reply
The Northeast Monsoon has already made an entry into the southern states and Kerala has started to observe weather… t.co/fJfyetMXi5
Friday, October 18 14:31Reply
Kerala gears up for very heavy rain, some places already pounded by good showers #Kerala #KeralaRainst.co/awBIZtJGhK
Friday, October 18 14:31Reply
A Low-Pressure Area is soon expected to develop over Bay of Bengal which will unleash heavy rains over #TamilNadu.… t.co/vrYFr0Q5aO
Friday, October 18 14:15Reply
During the last 24 hours, the Nungambakkam observatory in #Chennai has received 101 mm of rain. This is for the fir… t.co/228U7TdW5U
Friday, October 18 14:12Reply
The #rains will remain concentrated more over the coast. Thus, rains will be more pronounced over #Mumbai which is… t.co/pU173tg8K4
Friday, October 18 13:27Reply

latest news

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try