ൽ ഔറംഗബാത് ചരിത്രപരമായ കാലാവസ്ഥ ജൂണ്
ഊഷ്മനില
പരമാവധി ഊഷ്മനില 34.9 95° cf
കുറഞ്ഞ ഊഷ്മനില 23.0 73° cf
ഏറ്റവും ഉയർന്നത് 43.9 111° cf  (1st 1923)
ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് 17.2 63° cf  (19th 1901)
വർഷക്കാലം
പ്രതിമാസ മൊത്തം 131.4 mm
മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം 7.7
മൊത്തം മഴയുള്ള മാസങ്ങൾ 333.3 mm  (1915)
24 മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും കനത്ത മഴ 182.1 mm  (18th 1953)
ഔറംഗബാത് പ്രവചനം 7 ദിവസം പരിശോധിക്കുക
ഔറംഗബാത് ലെ കാലാവസ്ഥ
പൊതു അവലോകനം
Aurangabad is a city in the state of Maharashtra and is named after the Mughal Emperor Aurangazeb. The city is a popular tourist destination having several monuments of historical importance. Some UNESCO World Heritage sights are also located in this city.
ഔറംഗബാത് ലെ സീസണുകൾ
ഔറംഗബാത് ശൈത്യകാലം
Winter in the city begins in November and continues till end of January. However, the winter months are not very harsh with average night temperature during the season settling close to 10°C. With comfortable weather conditions, winter is the preferred season to travel to Aurangabad.
ഔറംഗബാത് വേനൽക്കാലം
The summer season in Aurangabad begins in February and lasts till May. During this period the weather in the city is hot and uncomfortable. On occasions the day temperature can record close to 40°C. The maximum temperature averages around 35°C, on an average during this season. The hottest month of the season is May with an average monthly day temperature of 39°C
ഔറംഗബാത് ലെ മഴക്കാലം
June, July, August and September are the Monsoon months for the city. Aurangabad observes moderate rain during this period. The average rainfall amount in the city is 588 mm during the season. July with an average rainfall of 157 mm is the rainiest month for the city. Though the temperatures drop during this period, humidity levels rise causing discomfort to people.
ഔറംഗബാത് ലെ കാണാൻ സ്ഥലങ്ങൾ
Ajanta and Ellora caves, a UNESCO World Heritage site are the most popular tourist destinations in the city along with Biwi Ka Makbara, which resembles the Taj Mahal. The Salim Ali Lake and Bird Sanctuary and the 17th century water mill (Panchakki), Known for its underground water channel, are some of the other spots to visit in the city.
ട്വിറ്റർ-ൽ കാലാവസ്ഥ
जानिए कल कैसा रहेगा मौसम का हाल! #Monsoon2019 #KeralaRains #DelhiPollution #MumbaiRains t.co/BzSomKgZ6K
Saturday, October 19 23:32Reply
Know how the weather will turn out tomorrow! #DelhiPollution #Skymet #KeralaRains t.co/7jqg1OPqCf
Saturday, October 19 23:29Reply
Bhopal will see partly cloudy sky conditions with chances of thundery development. Meanwhile, Indore may see light… t.co/ln3XC20OUN
Saturday, October 19 18:49Reply
#Rain and thundershower activities with gusty moderate to strong winds will occur over many parts of North Chhattis… t.co/BegJKFZwZH
Saturday, October 19 18:48Reply
As the winds are changing their course of direction, and if the incidents of stubble burning over #Punjab and… t.co/p7OkI9RZpK
Saturday, October 19 16:37Reply
Looks like the AQI will deteriorate marginally tomorrow in #Delhi but will be in the moderate category as the winds… t.co/qK1klmqv1z
Saturday, October 19 16:36Reply
As had been forecast by Skymet, Session 3 of Day 1 of the third test between #INDvsSA has come to a halt as #rainst.co/lrhAT5qC6R
Saturday, October 19 15:41Reply
The #Philippines sits on the so-called Pacific Ring of Fire, an area of great seismic and volcanic activity that is… t.co/a8NmGo8MX2
Saturday, October 19 14:00Reply
As a 6.4 magnitude #earthquake hit the island of Mindanao, in South #Philippines later this week, at least 5 people… t.co/E9dEflGvvg
Saturday, October 19 14:00Reply
Since today morning Mumbai is witnessing light rain spells. The significant rain has been seen in Amravati of 27 mm… t.co/2moa6FjRil
Saturday, October 19 13:22Reply

latest news

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try