ൽ ബാറിപദ ചരിത്രപരമായ കാലാവസ്ഥ ആഗസ്റ്റ്
ഊഷ്മനില
പരമാവധി ഊഷ്മനില 32.1 90° cf
കുറഞ്ഞ ഊഷ്മനില 25.2 77° cf
ഏറ്റവും ഉയർന്നത് 36.4 98° cf  (26th 1979)
ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് 21.2 70° cf  (29th 1980)
വർഷക്കാലം
പ്രതിമാസ മൊത്തം 436.0 mm
മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം 17.1
മൊത്തം മഴയുള്ള മാസങ്ങൾ 996.1 mm  (1972)
24 മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും കനത്ത മഴ 271.0 mm  (19th 1975)
ബാറിപദ പ്രവചനം 7 ദിവസം പരിശോധിക്കുക
ട്വിറ്റർ-ൽ കാലാവസ്ഥ
Mumbai Doppler Radar shows 28.2% cloud build-up in #Mumbai. #MumbaiRains t.co/ylEm2P0awb
Thursday, June 27 19:14Reply
RT @m_amanjeet_s: Heavy Rains, No School and then enjoying the whole day watching Cartoon Network! This was my Childhood! #MumbaiRains
Thursday, June 27 19:04Reply
RT @Indsamachar: “Mumbaikars get ready for rains as intense clouding is approaching. Santa Cruz is already reporting rains. Monsoon showers…
Thursday, June 27 19:04Reply
RT @CatchDoon: Finally, after all this waiting we have #MumbaiRains hitting us t.co/dLt0m1eRwY
Thursday, June 27 19:04Reply
RT @CatchDoon: Office views! #MumbaiRains #monsoon After making me wait for ages it's raining like it has not rained ever before & never…
Thursday, June 27 19:04Reply
RT @nawani10: Heavy Downpour in Ghodbunder. Hardly anything visible. #MumbaiRains @IndianWeather_ t.co/etE2555zaI
Thursday, June 27 19:03Reply
RT @IndianWeather_: Few showers coming for many parts of Mumbai & Thane within hour. Very Heavy #MumbaiRains from tonight or tomorrow morni…
Thursday, June 27 19:03Reply
Going by the Historical data, the actual onset date of Southwest #Monsoon in #Punjab and #Haryana is July 1 but the… t.co/5RZGExpdj1
Thursday, June 27 19:00Reply
#MumbaiRains will pick up pace tonight. t.co/UxxhT1iW7g
Thursday, June 27 18:59Reply
#MumbaiRains: Mumbaikars get ready for rains as intense clouding is approaching. Santa Cruz is already reporting ra… t.co/flsUCfaIKw
Thursday, June 27 18:45Reply

latest news

USAID Skymet Partnership

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try