ൽ ബീഡ്‌ ചരിത്രപരമായ കാലാവസ്ഥ നവംബര്
ഊഷ്മനില
പരമാവധി ഊഷ്മനില 30.7 87° cf
കുറഞ്ഞ ഊഷ്മനില 15.1 59° cf
ഏറ്റവും ഉയർന്നത് 34.6 94° cf  (11th 0080)
ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് 5.0 41° cf  (30th 1970)
വർഷക്കാലം
പ്രതിമാസ മൊത്തം 21.1 mm
മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം 1.4
മൊത്തം മഴയുള്ള മാസങ്ങൾ 75.2 mm  (1966)
24 മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും കനത്ത മഴ 54.5 mm  (2nd 1972)
ബീഡ്‌ പ്രവചനം 7 ദിവസം പരിശോധിക്കുക
ബീഡ്‌ ലെ കാലാവസ്ഥ
പൊതു അവലോകനം
Beed is located in central Maharashtra. The city has got several historical buildings of which Kankaleshwar temple is the most famous. Remains of the fort are still visible on the western bank of Bensurariver.  Beed is famous in Marathwada for its Biryani. Achār (pickle), pāpad (poppadom) and spices are part of a common high chili diet. The seasons here could be divided into three main seasons. Summer, Monsoon and winter.
ബീഡ്‌ ലെ സീസണുകൾ
ബീഡ്‌ ശൈത്യകാലം
Winter season begins in October and continues till February. It can get very dry and cold during this period, and temperatures can drop to as low as 4°C.
ബീഡ്‌ വേനൽക്കാലം
Summers in the town of Beed normally last for a really long time, that is, for at least five months in a row. It starts in February and lasts till June with a maximum temperature of 40°C and a minimum of 31°C.
ബീഡ്‌ ലെ മഴക്കാലം
Rains in the town of Beed are very scarce and good amounts of showers will occur only in the months of July, August and September.
ബീഡ്‌ ലെ കാണാൻ സ്ഥലങ്ങൾ
Best time to visit is during the winter. This town is a tourist stronghold due to its presence in a location of good historical value. There are various historical buildings and structures including the Kankaleshwar temple and Jama Masjid.
ട്വിറ്റർ-ൽ കാലാവസ്ഥ
@kvvipin_007 Light rain is likely on May 25/26 in Mumbai, and it could only occur in patches. No way near Typical P… t.co/8CpCFhdu3O
Monday, May 20 11:13Reply
#Rain and thundershower activities will initially commence over the western and northern parts of the state includi… t.co/xpS1jo9JB3
Monday, May 20 11:06Reply
#Heat is expected to stay away from #Rajasthan for at least next three to four days. t.co/jVM976Rtaa
Monday, May 20 10:45Reply
Today we expect light #rainfall activity to occur in parts of all the three hilly states of North India. t.co/oSV2fTHdKP
Monday, May 20 10:00Reply
#Chandrapur in #Maharashtra is the #hottest #city in #India with a maximum temperature of 45.6° C. t.co/i8yH6OgGDK
Monday, May 20 09:15Reply
Now is the time to take up #cycling: here are 6 reasons why t.co/19WAGpGrc0
Sunday, May 19 20:32Reply
वैष्णो देवी में कल यानि 20 मई को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहने के साथ ही हल्की गर्मी बने रहने की संभावना है। t.co/CD1U3tSx5N
Sunday, May 19 20:31Reply
अंडमान व निकोबार में समय से पूर्व मॉनसून ने दी दस्तक, केरल में अभी इंतज़ार t.co/QFvTiVITyz
Sunday, May 19 20:31Reply
पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है। t.co/AlFI5TsIQF
Sunday, May 19 20:30Reply
SW #Monsoon arrives in #Andaman and #Nicobar Islands, rain in #South India t.co/v0EJ9MKouk
Sunday, May 19 20:27Reply

latest news

USAID Skymet Partnership

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try