ൽ ഭകള്‍പൂര്‍ ചരിത്രപരമായ കാലാവസ്ഥ മേയ്
ഊഷ്മനില
പരമാവധി ഊഷ്മനില 37.5 100° cf
കുറഞ്ഞ ഊഷ്മനില 25.3 78° cf
ഏറ്റവും ഉയർന്നത് 45.1 113° cf  (30th 1968)
ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് 14.5 58° cf  (13th 1978)
വർഷക്കാലം
പ്രതിമാസ മൊത്തം 54.3 mm
മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം 3.7
മൊത്തം മഴയുള്ള മാസങ്ങൾ 188.5 mm  (1971)
24 മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും കനത്ത മഴ 70.3 mm  (29th 1960)
ഭകള്‍പൂര്‍ പ്രവചനം 7 ദിവസം പരിശോധിക്കുക
ഭകള്‍പൂര്‍ ലെ കാലാവസ്ഥ
പൊതു അവലോകനം
Bhagalpur, located in the southern part of Bihar, is one of the oldest districts of Bihar known for its beautiful parks and majestic temples. This place also produces very good quality silk fabrics and is abundant in lychee trees and mango groves. The famous Jain temples situated here includes Nathnagar, Ajgaibinath and Vasupujya Swami Jain temple.
ഭകള്‍പൂര്‍ ലെ സീസണുകൾ
ഭകള്‍പൂര്‍ ശൈത്യകാലം
Winter season is from December to February but October marks the start of the tourist season when the weather is mild and temperate. During winters the temperature ranges between 12 to 30° Celsius at this time.
ഭകള്‍പൂര്‍ വേനൽക്കാലം
March to May is generally dry with temperatures ranging from a maximum of 38°Celsius to a minimum of 25° Celsius. The mercury may also climb above 40° Celsius and therefore, it is not a good time to visit the place.
ഭകള്‍പൂര്‍ ലെ മഴക്കാലം
The month from June to September receive ample amount of rainfall and maximum temperatures remain in the lower thirties.It is possible to visit Bhagalpurinthe months of October and November as the conditions are mild and temperate.
ഭകള്‍പൂര്‍ ലെ കാണാൻ സ്ഥലങ്ങൾ
The best time to visit this place is from December to February as winters are cold with temperatures dropping steeply during the peak season.
ട്വിറ്റർ-ൽ കാലാവസ്ഥ
Check out the day and night temperatures for major cities of India on October 15. #WeatheringWithYout.co/RQLXrDuVsg
Tuesday, October 15 12:53Reply
Isolated #rains are likely in #Telangana, South #Konkan, and #Goa, #Odisha, South #Chhattisgarh as well as Northeas… t.co/Iz5gjDGV84
Tuesday, October 15 11:30Reply
Scattered light to moderate showers would be seen over #Karnataka and #AndhraPradesh. t.co/ARrCUARxgk
Tuesday, October 15 11:20Reply
Moderate #rains with one or two heavy spells are likely in #TamilNadu and #Kerala. t.co/ARrCUARxgk
Tuesday, October 15 11:15Reply
RT @JATINSKYMET: #Thankyou @vinsonkurian for this conversation on #monsoon2019, this year came with its own challenges and broke many recor…
Tuesday, October 15 10:51Reply
Moderate to heavy #rains have battered #Kerala with #Kochi recording 76 mm and #Alappuzha 36 mm of rain in a span o… t.co/Ai9aRPVA4u
Tuesday, October 15 09:24Reply
A spike in #Delhi #pollution is expected from the fourth week of #October #DelhiPollution #AirPollution #weathert.co/VRUbET4YV8
Tuesday, October 15 08:51Reply
#WeatherForecast Oct 15: Onset of Northeast Monsoon anytime soon, #AQI of #Delhi and NCR slips further" on YouTube t.co/OaSfQV4I4k
Monday, October 14 22:31Reply
हवामान अंदाज 15 ऑक्टोबर: दक्षिण मध्य महाराष्ट्र आणि दक्षिण कोकण आणि गोवा येथे हलका ते मध्यम पाऊस:… t.co/AuSmNY5UJa
Monday, October 14 22:00Reply
दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता और हुई ख़राब: t.co/OvS1z6LqcP #Hindi #Delhi #Delhipollution
Monday, October 14 21:31Reply

latest news

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try