ൽ ഭീഴ്വര ചരിത്രപരമായ കാലാവസ്ഥ ആഗസ്റ്റ്
ഊഷ്മനില
പരമാവധി ഊഷ്മനില 31.4 89° cf
കുറഞ്ഞ ഊഷ്മനില 23.6 74° cf
ഏറ്റവും ഉയർന്നത് 39.2 103° cf  (20th 1965)
ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് 21.0 70° cf  (25th 1978)
വർഷക്കാലം
പ്രതിമാസ മൊത്തം 231.9 mm
മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം 11.4
മൊത്തം മഴയുള്ള മാസങ്ങൾ 424.9 mm  (1973)
24 മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും കനത്ത മഴ 186.8 mm  (21st 1974)
ഭീഴ്വര പ്രവചനം 7 ദിവസം പരിശോധിക്കുക
ഭീഴ്വര ലെ കാലാവസ്ഥ
പൊതു അവലോകനം
Believed to be inhabited by Bhils in old days and famous for being the textile city in the state of Rajasthan in today’s times, Bhilwara is a small city in the district of Bhilwara in Rajasthan. Bhilwara might not be a very famous tourist destination but could be quite an interesting place to visit for admirers of history, photographers, archeologists and those with a religious bent of mind. Understanding the seasons of Bhilwara will help you plan your travel better.
ഭീഴ്വര ലെ സീസണുകൾ
ഭീഴ്വര ശൈത്യകാലം
The winter season in Bhilwara spans over three months starting from December till February. Winter is icy cold in the city owing to its rocky and hilly terrain. Nights turn very cold and minimums settle around 5°C. There are times when the night temperatures drop to sub zero levels. Winter afternoons are however comfortable and quite suitable for travel. Maximums record around 20°C.
ഭീഴ്വര വേനൽക്കാലം
While winter is biting cold, summer is uncomfortably hot, lasting from March to May. Day’s maximums easily settle around 37⁰C and exceed 43⁰C in the hottest month of May. Minimum temperatures however range from 25 to 28°C. Tourists usually avoid the summer season for travel.
ഭീഴ്വര ലെ മഴക്കാലം
The monsoon season is not so wet and rainy in Bhilwara. Rain is limited between June to September. July and August are the rainiest months with monthly average of 200 mm and 230 mm respectively.
ഭീഴ്വര ലെ കാണാൻ സ്ഥലങ്ങൾ
The best time to visit this small yet beautiful city is October to March. The temperature during the day remains comfortable and apt for visiting the monuments and other places of interest. Chilly nights are perfect for a bonfire. Some of the famous places to visit in and around Bhilwara are Badnore Fort, Mandalgarh fort and Harni Mahadev temple.
ട്വിറ്റർ-ൽ കാലാവസ്ഥ
We expect scattered #rain and thundershower activities to continue on an intermittent basis over #Delhi and #NCR un… t.co/c8amfUvyqW
Monday, June 17 19:13Reply
Moderate to heavy #rains are expected over #Manipur, #Mizoram, and #Nagaland. #WeatherForecast t.co/ARrCUARxgk
Monday, June 17 18:43Reply
Raining in Vashi right now. #MumbaiRains t.co/hIR2p8Fuza
Monday, June 17 18:34Reply
#Dehri in #Bihar turned out to be the hottest city in #India with its maximum temperature settling at 46.0° C. t.co/tubwiwnCHK
Monday, June 17 18:20Reply
a Low Pressure Area is likely to form in Northwest Bay of Bengal around June 20 which will be instrumental in advan… t.co/sZXZT7J52J
Monday, June 17 17:19Reply
#Punjab: #Duststorm and #thundershowers with strong gusty winds over #Amritsar, Barnala, #Bathinda, Faridkot, Fazil… t.co/DFum5kt3KS
Monday, June 17 17:09Reply
#CycloneVayu: As the system makes landfall, moderate rain and thundershowers are likely at many places with heavy r… t.co/8UdidT7ymZ
Monday, June 17 16:00Reply
RT @Mpalawat: It's #raining in #Dehradun, will not last for long but, weather will become pleasant. @SkymetWeather
Monday, June 17 15:42Reply
#Chhattisgarh: Places like #Jagdalpur, Rajnandgaon, #Ambikapur, Bilaspur and #Raipur will witness these #rains. t.co/6O7tV1v99G
Monday, June 17 14:12Reply
Monday, June 17 13:26Reply

latest news

USAID Skymet Partnership

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try