ൽ ചെറ്‌രപുഞ്ചി ചരിത്രപരമായ കാലാവസ്ഥ മാര്ച്ച്
ഊഷ്മനില
പരമാവധി ഊഷ്മനില 20.9 70° cf
കുറഞ്ഞ ഊഷ്മനില 12.9 55° cf
ഏറ്റവും ഉയർന്നത് 30.6 87° cf  (2nd 1913)
ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് 0.6 33° cf  (27th 1912)
വർഷക്കാലം
പ്രതിമാസ മൊത്തം 228.0 mm
മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം 6.9
മൊത്തം മഴയുള്ള മാസങ്ങൾ 1,200.2 mm  (1976)
24 മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും കനത്ത മഴ 427.2 mm  (7th 1976)
ചെറ്‌രപുഞ്ചി പ്രവചനം 7 ദിവസം പരിശോധിക്കുക
ചെറ്‌രപുഞ്ചി ലെ കാലാവസ്ഥ
പൊതു അവലോകനം
Located in the East Khasi Hills of the state of Meghalaya, Cherrapunji was once considered to be the wettest place in the world but now it has been taken over by another town Mawsynram, in the same state. However, Cherrapunji still finds mention among the wettest places in the world. The scenic beauty of this town is something to be experienced. It is one of the best places to take a break from the hustle and bustle of city life and enjoy nature at its best. There are numerous waterfalls in the town that act as good picnic spots. Winter, summer and monsoon are the three main seasons observed here.
ചെറ്‌രപുഞ്ചി ലെ സീസണുകൾ
ചെറ്‌രപുഞ്ചി ശൈത്യകാലം
Winter starts in November and lasts till the end of February. The weather during this period is cold with minimums settling around 6°C on an average. The maximums too settle on the lower side at around 18°C. You can opt to travel to this place in this period but you need to be carrying thick woolens and Jackets to keep the cold at bay.
ചെറ്‌രപുഞ്ചി വേനൽക്കാലം
Summer season from March to May is very pleasant with maximums hovering around 25°C at an average. But these months usually observe good amounts of rain and can play spoilsport. It is still one of the best times to escape from the hot weather of the plains.
ചെറ്‌രപുഞ്ചി ലെ മഴക്കാലം
Monsoon season from June to September experiences heavy rain. Rainfall can very often happen throughout the day pulling down temperatures a great deal. Visiting the place at this point of time would be a bad idea unless you specifically love rainfall.
ചെറ്‌രപുഞ്ചി ലെ കാണാൻ സ്ഥലങ്ങൾ
The best time to visit the place is the summer and winter months. However, we need to keep in mind that rain during summers is also very heavy. Winter is comparatively a better option.
ട്വിറ്റർ-ൽ കാലാവസ്ഥ
Light #rain along with #lightning in #Noida. #Delhi #NCR to witness these #PreMonsoon #weather activities for next… t.co/sB5IWfvjJP
Friday, May 24 00:38Reply
While the estimated #SeaLevelRise of two metres is plausible, it is something which should make humans think and ta… t.co/P7mPqeEy0R
Thursday, May 23 21:45Reply
In the coming days, patchy pre-Monsoon #weather activities might occur in parts of #Kolkata. t.co/9k0s4s4uNT
Thursday, May 23 20:45Reply
In the remaining days of May, no #rainfall activity is forecast for #SouthIndia except for the region of South Inte… t.co/V93kGdlfYr
Thursday, May 23 20:15Reply
Thursday, May 23 19:43Reply
PM #Modi's convoy which headed from his residence to the BJP HQ welcomed by #DelhiRains. A pleasant and rainy welco… t.co/xESrK1ebfG
Thursday, May 23 19:18Reply
Watch out Senior Anchor Devendra Tripathi talk about Delhi rains #rains #delhirains #weather t.co/FIoS20MpyL
Thursday, May 23 18:40Reply
#Hailstorm and #rain being observed at few places in #Delhi and NCR. #Traffic disruption reported from some places.… t.co/UGw46K86Fh
Thursday, May 23 18:34Reply
Raining in #Noida, expect the evening to get better. #Rain #Delhi #DelhiRains t.co/uVZwBsw5Jx
Thursday, May 23 18:31Reply

latest news

USAID Skymet Partnership

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try