ൽ ഡ്യാല്ലൂസിയീ ചരിത്രപരമായ കാലാവസ്ഥ മാര്ച്ച്
ഊഷ്മനില
പരമാവധി ഊഷ്മനില 17.7 64° cf
കുറഞ്ഞ ഊഷ്മനില 6.9 44° cf
ഏറ്റവും ഉയർന്നത് 30.7 87° cf  (24th 1959)
ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് -1.2 30° cf  (10th 1976)
വർഷക്കാലം
പ്രതിമാസ മൊത്തം 142.5 mm
മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം 6.1
മൊത്തം മഴയുള്ള മാസങ്ങൾ 698.7 mm  (1911)
24 മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും കനത്ത മഴ 189.2 mm  (12th 1911)
ഡ്യാല്ലൂസിയീ പ്രവചനം 7 ദിവസം പരിശോധിക്കുക
ഡ്യാല്ലൂസിയീ ലെ കാലാവസ്ഥ
പൊതു അവലോകനം
Dalhousie is a hill station located in the Chamba district of Himachal Pradesh. The town has an elevation of about 7,000 ft and is situated on five hills, offering great trekking opportunities. Tourism is the main stay of Dalhousie which accounts for 13% of the GDP of Himachal Pradesh. The best time to visit the town is from May to September. The hill station was established in 1854 by the then British Governor-General of India Lord Dalhousie.
ഡ്യാല്ലൂസിയീ ലെ സീസണുകൾ
ഡ്യാല്ലൂസിയീ ശൈത്യകാലം
Winter in Dalhousie is severe. It begins in December and continues till the end of February. The average night temperature during the season hovers around 4°C, while the maximum settles close to 11°C. Snowfall is a common feature here, which adds up to the bitter cold in the town. If you are one of those who loves to watch snowfall and can really bear the cold then winter is the best season to be in Dalhousie.
ഡ്യാല്ലൂസിയീ വേനൽക്കാലം
The summer season in Dalhousie starts in March and ends in May. During this period the weather in the city is extremely pleasant and comfortable. The average maximum temperature during this season settles below 25°C. This is the best time to be in Dalhousie
ഡ്യാല്ലൂസിയീ ലെ മഴക്കാലം
June, July, August and September are the monsoon months for Dalhousie. The city observes moderate rain during this period. The average rainfall amount in the city is 1,500 mm during the season. July and August with an average rainfall of 600 mm each are the rainiest months for the city. Roadblocks due to landslides are a common feature during this period. It is therefore not a good time to visit the place.
ഡ്യാല്ലൂസിയീ ലെ കാണാൻ സ്ഥലങ്ങൾ
Bakrota hills, Gandhi chowk, Chamera's Lake, St Patricks Church, St. Johns Church, Ganji Pahari, Bara Patthar Temple, Subhash Baoli and Gandhi Chowk Plaza afre some of the places to visit in Dalhousie.
ട്വിറ്റർ-ൽ കാലാവസ്ഥ
While the estimated #SeaLevelRise of two metres is plausible, it is something which should make humans think and ta… t.co/P7mPqeEy0R
Thursday, May 23 21:45Reply
In the coming days, patchy pre-Monsoon #weather activities might occur in parts of #Kolkata. t.co/9k0s4s4uNT
Thursday, May 23 20:45Reply
In the remaining days of May, no #rainfall activity is forecast for #SouthIndia except for the region of South Inte… t.co/V93kGdlfYr
Thursday, May 23 20:15Reply
Thursday, May 23 19:43Reply
PM #Modi's convoy which headed from his residence to the BJP HQ welcomed by #DelhiRains. A pleasant and rainy welco… t.co/xESrK1ebfG
Thursday, May 23 19:18Reply
Watch out Senior Anchor Devendra Tripathi talk about Delhi rains #rains #delhirains #weather t.co/FIoS20MpyL
Thursday, May 23 18:40Reply
#Hailstorm and #rain being observed at few places in #Delhi and NCR. #Traffic disruption reported from some places.… t.co/UGw46K86Fh
Thursday, May 23 18:34Reply
Raining in #Noida, expect the evening to get better. #Rain #Delhi #DelhiRains t.co/uVZwBsw5Jx
Thursday, May 23 18:31Reply
The process of #desertification has already begun in #Marathwada. t.co/ad1DOw7amU #Maharashtra
Thursday, May 23 18:00Reply

latest news

USAID Skymet Partnership

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try