ൽ দমন ചരിത്രപരമായ കാലാവസ്ഥ ജനുവരി
ഊഷ്മനില
പരമാവധി ഊഷ്മനില 27.3 81° cf
കുറഞ്ഞ ഊഷ്മനില 16.0 61° cf
ഏറ്റവും ഉയർന്നത് 31.4 89° cf  (21st 1980)
ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് 10.2 50° cf  (15th 1969)
വർഷക്കാലം
പ്രതിമാസ മൊത്തം 0.2 mm
മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം 0.0
മൊത്തം മഴയുള്ള മാസങ്ങൾ 3.6 mm  (1980)
24 മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും കനത്ത മഴ 3.6 mm  (1st 1980)
দমন പ്രവചനം 7 ദിവസം പരിശോധിക്കുക
দমন ലെ കാലാവസ്ഥ
പൊതു അവലോകനം
Daman and Diu is popularly known for its fortress and old Portuguese Cathedral. Daman and Diu, which is connected by Gujarat though a bridge, has been catching tourists' attraction off late.
দমন ലെ സീസണുകൾ
দমন ശൈത്യകാലം
City witnesses mild winter during December and January, with day temperatures around 25°C and night temperatures around 15°C.
দমন വേനൽക്കാലം
Summer season in Daman and Diu that lasts from March to May is quite hot but the day temperatures does not rise abnormally. The maximum temperature settle around 32°C, while minimum temperature is around 22°C. The constant sea breeze also affects the temperature on the island.
দমন ലെ മഴക്കാലം
The area is affected by Southwest Monsoon from June to September but it does not experience heavy rains like in area adjoining South Gujarat. Daman and Diu receives average rainfall of 700 mm a year.
দমন ലെ കാണാൻ സ്ഥലങ്ങൾ
Daman and Diu offers some of the beautiful and picturesque locales in form of beaches, heritage monuments, churches and many more. Some of the famous beaches are Jallandhar Beach, Gpomtimata Beach, Nagoa Beach etc. City has three Portuguese Baroque churches-- St. Paul's Church, Church of St. Francis of Assisi and St. Thomas Church. The first one is still used for religious purpose, while the second and third ones are turned into a hospital and museum, respectively. Others include, Naida Caves and INS Khukri memorial, both located near the Jallandhar Beach. The memorial is known for its open amphitheater and sunset.
ട്വിറ്റർ-ൽ കാലാവസ്ഥ
Heavy rains have been lashing Mumbai city for the last few hours. In a span of 3 hours, the Santa Cruz Observatory… t.co/MZrJhobwff
Wednesday, September 18 18:21Reply
Heavy to very heavy #Mumbai rains expected on September 19 and 20, i.e. Thursday and Friday. These showers are like… t.co/Qmk42HZMqF
Wednesday, September 18 18:19Reply
Mumbai records 38 mm of rain in a span of 3 hours, heavy rains to continue. #Mumbai #MumbaiRains #MumbaiRaint.co/vSxN7ghUxA
Wednesday, September 18 18:19Reply
@iamarbazali @Mpalawat Please mention your location, we will get it verified.
Wednesday, September 18 17:44Reply
Another Low-Pressure Area is expected to develop over Northwest Bay of Bengal around September 22 or 23. t.co/6SAyZ4RUfU
Wednesday, September 18 17:32Reply
A Cyclonic Circulation which is over South #AndhraPradesh coast will induce a Low-Pressure Area by tonight. This Lo… t.co/7PyA20IoAh
Wednesday, September 18 17:30Reply
moderate rains with one or two spells are possible over #AndhraPradesh, #Telangana, #Vidarbha, and #Marathwada. t.co/6SAyZ59v7s
Wednesday, September 18 17:27Reply
नवसारी,पंचमहल, वलसाड, सूरत, वड़ोदरा, आनंद, दोहद, छोटा उदयपुर, गांधीनगर, अहमदाबाद, मेहसाणा, पाटन, साबरकांठा व बनास… t.co/GYOEO62oFq
Wednesday, September 18 17:15Reply
Though the date on Monsoon withdrawal might be nearing close but #Monsoon is still running active over the state of… t.co/58wyOfaNhd
Wednesday, September 18 17:15Reply
Rainfall data for Mumbai for the last 1 hour. Track Mumbai rains and traffic in real-time with Skymet. #Mumbait.co/VByRfbo113
Wednesday, September 18 17:06Reply

latest news

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try