ൽ മഹബലേശ്വര്‍ ചരിത്രപരമായ കാലാവസ്ഥ ജനുവരി
ഊഷ്മനില
പരമാവധി ഊഷ്മനില 25.4 78° cf
കുറഞ്ഞ ഊഷ്മനില 13.4 56° cf
ഏറ്റവും ഉയർന്നത് 30.0 86° cf  (3rd 1975)
ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് 5.6 42° cf  (21st 1968)
വർഷക്കാലം
പ്രതിമാസ മൊത്തം 0.3 mm
മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം 0.0
മൊത്തം മഴയുള്ള മാസങ്ങൾ 66.8 mm  (1926)
24 മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും കനത്ത മഴ 22.1 mm  (30th 1943)
മഹബലേശ്വര്‍ പ്രവചനം 7 ദിവസം പരിശോധിക്കുക
മഹബലേശ്വര്‍ ലെ കാലാവസ്ഥ
പൊതു അവലോകനം
Mahabaleshwar is a picturesque hill town located in the state of Maharashtra and is often referred to as the queen of hills. The English discovered this beautiful hill station and made it the summer capital of erstwhile Bombay presidency. Winter, summer and monsoon are the main seasons.
മഹബലേശ്വര്‍ ലെ സീസണുകൾ
മഹബലേശ്വര്‍ ശൈത്യകാലം
Winter begins in December and ends in February. The weather during this time is cold but not too chilly as minimums hover around 10°C. The pleasant weather makes it one of the best times to visit the place.
മഹബലേശ്വര്‍ വേനൽക്കാലം
Summer months from March to May which are also quite pleasant with maximums hovering around 30°C. Minimums stay close to 18°C. Sightseeing and other tourist activities can be enjoyed during this period.
മഹബലേശ്വര്‍ ലെ മഴക്കാലം
Monsoon begins in June and ends in September. These months give average rainfall to the place. Travelling during this period is not advisable as landslides are a big possibility.
മഹബലേശ്വര്‍ ലെ കാണാൻ സ്ഥലങ്ങൾ
Weather in Mahabaleshwar is great for eight months of the year- from October to June. Only the monsoon season is a dampener, but short trips even during this time could be a good idea if you enjoy the rain.
ട്വിറ്റർ-ൽ കാലാവസ്ഥ
(3/n) #WeatherAlert For South East #Rajasthan: Spells of moderate #Monsoon rain and thunder shower would occur at m… t.co/Ej6IczNceF
Saturday, September 21 22:24Reply
(2/n) #WeatherAlert For South East #Rajasthan: Spells of moderate #Monsoon rain and thunder shower would occur at m… t.co/8BFSHoLivj
Saturday, September 21 22:24Reply
(1/n) #WeatherAlert For South East #Rajasthan: Spells of moderate #Monsoon rain and thunder shower would occur at m… t.co/tm9ZjHji9N
Saturday, September 21 22:22Reply
(1/n) #WeatherAlert For #Gujarat: Moderate rain and thunder shower with isolated heavy over Marvi, Narmada, Navsari… t.co/fP2JZXQQBQ
Saturday, September 21 21:50Reply
(2/n) #WeatherAlert For #Gujarat: Moderate rain and thunder shower with isolated heavy over Chhota Udaipur, Devbhum… t.co/xf5buznJcq
Saturday, September 21 21:49Reply
(1/n) #WeatherAlert For #Gujarat: Moderate rain and thunder shower with isolated heavy likely to affect at many pla… t.co/G6ZdGfFPzQ
Saturday, September 21 21:47Reply
Monsoon rains to become active over #Chennai and #TamilNadu. #weather #WeatherUpdate #monsoon #Monsoon2019t.co/2f3x2CiVSn
Saturday, September 21 21:03Reply
गुजरात के करीब आ रहा अरब सागर सिस्टम, राज्य में कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना -via @SkymetHindit.co/rgsU8WOHde
Saturday, September 21 20:15Reply
#Chennai has received 17,400 million liters of water. This can serve the city’s water supply needs for 21 days.… t.co/iy5TTGPDBC
Saturday, September 21 20:11Reply
Just recently on September 18, #Chennai observed its wettest day of the year, with a total of 104 mm of #Monsoon ra… t.co/SqP3Vbj6kY
Saturday, September 21 20:10Reply

latest news

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try