ൽ ന്യൂ ഡെല്‍ഹി ചരിത്രപരമായ കാലാവസ്ഥ മാര്ച്ച്
ഊഷ്മനില
പരമാവധി ഊഷ്മനില 30.0 86° cf
കുറഞ്ഞ ഊഷ്മനില 15.4 60° cf
ഏറ്റവും ഉയർന്നത് 40.6 105° cf  (31st 1945)
ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് 4.4 40° cf  (6th 1945)
വർഷക്കാലം
പ്രതിമാസ മൊത്തം 15.8 mm
മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം 1.2
മൊത്തം മഴയുള്ള മാസങ്ങൾ 78.2 mm  (1915)
24 മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും കനത്ത മഴ 62.2 mm  (11th 1915)
ന്യൂ ഡെല്‍ഹി പ്രവചനം 7 ദിവസം പരിശോധിക്കുക
ന്യൂ ഡെല്‍ഹി ലെ കാലാവസ്ഥ
പൊതു അവലോകനം
Capital city Delhi has an extreme weather pattern with high variation in summer and winter temperatures. Yet Dill-walon-ki-Dilli (Delhi - city of the heart-full) welcomes tourists from all across the globe wholeheartedly throughout the year.
ന്യൂ ഡെല്‍ഹി ലെ സീസണുകൾ
ന്യൂ ഡെല്‍ഹി ശൈത്യകാലം
(December to February) are very chill, with temperature dropping down to 1C. January is foggy with heavy fogs disrupting traffics. This period is ideal for tourism in Delhi.
ന്യൂ ഡെല്‍ഹി വേനൽക്കാലം
(March to June) are scorching with temperature rises to 47C. Typically tourists avoid visting Delhi during the hot months of April to June.
ന്യൂ ഡെല്‍ഹി ലെ മഴക്കാലം
(July to September) are accompanied with heavy flooding rains intermittently. The gardens in Delhi are getting enlivened up during the monsoons.
ന്യൂ ഡെല്‍ഹി ലെ കാണാൻ സ്ഥലങ്ങൾ
Travelling to Delhi during the winter is advisable. Rest assured, you visit the city during these months and you will fall in love with it! It is the best time to enjoy the warm winter sun and go sightseeing. Other than being the capital, there are several monuments that will attract you to this city. Although, few foggydays may play spoilsport.
ട്വിറ്റർ-ൽ കാലാവസ്ഥ
Light #rain along with #lightning in #Noida. #Delhi #NCR to witness these #PreMonsoon #weather activities for next… t.co/sB5IWfvjJP
Friday, May 24 00:38Reply
While the estimated #SeaLevelRise of two metres is plausible, it is something which should make humans think and ta… t.co/P7mPqeEy0R
Thursday, May 23 21:45Reply
In the coming days, patchy pre-Monsoon #weather activities might occur in parts of #Kolkata. t.co/9k0s4s4uNT
Thursday, May 23 20:45Reply
In the remaining days of May, no #rainfall activity is forecast for #SouthIndia except for the region of South Inte… t.co/V93kGdlfYr
Thursday, May 23 20:15Reply
Thursday, May 23 19:43Reply
PM #Modi's convoy which headed from his residence to the BJP HQ welcomed by #DelhiRains. A pleasant and rainy welco… t.co/xESrK1ebfG
Thursday, May 23 19:18Reply
Watch out Senior Anchor Devendra Tripathi talk about Delhi rains #rains #delhirains #weather t.co/FIoS20MpyL
Thursday, May 23 18:40Reply
#Hailstorm and #rain being observed at few places in #Delhi and NCR. #Traffic disruption reported from some places.… t.co/UGw46K86Fh
Thursday, May 23 18:34Reply
Raining in #Noida, expect the evening to get better. #Rain #Delhi #DelhiRains t.co/uVZwBsw5Jx
Thursday, May 23 18:31Reply

latest news

USAID Skymet Partnership

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try