ൽ ഒഖാമണ്ഡല്‍ ചരിത്രപരമായ കാലാവസ്ഥ ജൂണ്
ഊഷ്മനില
പരമാവധി ഊഷ്മനില 32.4 90° cf
കുറഞ്ഞ ഊഷ്മനില 27.6 82° cf
ഏറ്റവും ഉയർന്നത് 39.8 104° cf  (11th 1969)
ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് 20.4 69° cf  (12th 1964)
വർഷക്കാലം
പ്രതിമാസ മൊത്തം 72.7 mm
മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം 2.8
മൊത്തം മഴയുള്ള മാസങ്ങൾ 432.2 mm  (1980)
24 മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും കനത്ത മഴ 190.0 mm  (30th 1980)
ഒഖാമണ്ഡല്‍ പ്രവചനം 7 ദിവസം പരിശോധിക്കുക
ട്വിറ്റർ-ൽ കാലാവസ്ഥ
During the next 24 hours, #Monsoon will remain vigorous over parts of #Assam and #Meghalaya, bringing heavy to very… t.co/2wC3jYn5tY
Wednesday, June 26 16:00Reply
#Weather alert for #Nagaland Heavy #rain and #thundershowers with gusty wind at many places with few very heavy spe… t.co/KX8A8vbdi4
Wednesday, June 26 15:54Reply
Moderate to heavy rains with few very heavy showers of rain will occur over #Assam and #Meghalaya. Here's all you n… t.co/S3gXpOTJXD
Wednesday, June 26 15:30Reply
Sub-Himalayan #WestBengal and #Sikkim will continue to witness good #rain and #thundershowers for the next two to t… t.co/dvSmnpv5oH
Wednesday, June 26 15:00Reply
#Weather alert for #Gujarat Spell of #rain and #thundershowers with gusty winds at scattered places over #Ahmedabadt.co/LCfS2ZDQ9E
Wednesday, June 26 14:56Reply
Now, we expect light to moderate rain and #thundershowers over Madhya #Maharashtra, while moderate to heavy #rainst.co/AQ022471YU
Wednesday, June 26 14:30Reply
#Weather alert for #Jharkhand Few spells of #rain and #thundershowers at some places with strong gusty winds over m… t.co/DMFcVyGnnn
Wednesday, June 26 14:05Reply
#Weather alert for #MadhyaPradesh Light to moderate #rain and #thundershowers with gusty winds will occur at multip… t.co/5gy66DSvCc
Wednesday, June 26 14:03Reply
In the coming days, #Assam and #Meghalaya will continue to witness extremely heavy rainfall activity and light to m… t.co/1sI2wJ81Np
Wednesday, June 26 14:00Reply
At present, #Cherrapunji in #Meghalaya is the rainiest place in India with 159 mm of rainfall. t.co/hEVhYgfkPy
Wednesday, June 26 13:30Reply

latest news

USAID Skymet Partnership

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try