ൽ പോണ്ടിചെറ്‌ര്ൈ ചരിത്രപരമായ കാലാവസ്ഥ നവംബര്
ഊഷ്മനില
പരമാവധി ഊഷ്മനില 29.2 85° cf
കുറഞ്ഞ ഊഷ്മനില 23.4 74° cf
ഏറ്റവും ഉയർന്നത് 33.4 92° cf  (9th 1969)
ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് 19.5 67° cf  (19th 1973)
വർഷക്കാലം
പ്രതിമാസ മൊത്തം 394.4 mm
മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം 11.7
മൊത്തം മഴയുള്ള മാസങ്ങൾ 693.5 mm  (1970)
24 മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും കനത്ത മഴ 319.2 mm  (4th 1978)
പോണ്ടിചെറ്‌ര്ൈ പ്രവചനം 7 ദിവസം പരിശോധിക്കുക
പോണ്ടിചെറ്‌ര്ൈ ലെ കാലാവസ്ഥ
പൊതു അവലോകനം
Ancient Hindu Temples, old churches and the tranquillity of virgin beaches make Pondicherry one of the busiest tourist destinations in India. Pondicherry experiences hot and humid climate almost throughout the year. The weather in Pondicherry becomes quite pleasant between December and February, making it perfect for sightseeing.
പോണ്ടിചെറ്‌ര്ൈ ലെ സീസണുകൾ
പോണ്ടിചെറ്‌ര്ൈ ശൈത്യകാലം
Winter season, from December to February, is usually quite pleasing in Pondicherry. Being a coastal station, the city receives rainfall in the winter months from November to January. Minimum temperature can drop to 20°C during this time while maximum hovers around 28°C. It considered as an ideal time to enjoy sightseeing, beach activities and water sports.
പോണ്ടിചെറ്‌ര്ൈ വേനൽക്കാലം
The weather in Pondicherry during the summer months are generally hot and humid. Summer season starts here from the month of March and extends to the month of May. April and May are the peak summer months. The day temperatures settle between 35°C and 42°. The city rarely witnesses tourists in summers, but you can still visit the place if you are a water sports enthusiast.
പോണ്ടിചെറ്‌ര്ൈ ലെ മഴക്കാലം
Pondicherry adorns a romantic look and feel during the monsoon months extending from June to September. The Day temperature in Pondicherry during the monsoon months ranges in between 25°C and 33°C.
പോണ്ടിചെറ്‌ര്ൈ ലെ കാണാൻ സ്ഥലങ്ങൾ
Colonial buildings, churches and statues in Pondicherry reflect a unique harmony between Indian culture and French colonialism. Some of the notable tourist attractions include Statue of Dupleix, Arikamedu, Church of Sacred Heart of Jesus, Raj Niwas, Jawahar Toy Museum and the Botanical Garden. Some of the serene beaches here include the Serenity Beach, Paradise Beach and the Promenade Beach.
ട്വിറ്റർ-ൽ കാലാവസ്ഥ
@ArvindK74719627 Hi Arvind, on and off rains are likely over Gangtok during this time. Temperatures will be on the… t.co/SMsOKR1RBg
Monday, May 20 11:16Reply
@kvvipin_007 Light rain is likely on May 25/26 in Mumbai, and it could only occur in patches. No way near Typical P… t.co/8CpCFhdu3O
Monday, May 20 11:13Reply
#Rain and thundershower activities will initially commence over the western and northern parts of the state includi… t.co/xpS1jo9JB3
Monday, May 20 11:06Reply
#Heat is expected to stay away from #Rajasthan for at least next three to four days. t.co/jVM976Rtaa
Monday, May 20 10:45Reply
Today we expect light #rainfall activity to occur in parts of all the three hilly states of North India. t.co/oSV2fTHdKP
Monday, May 20 10:00Reply
#Chandrapur in #Maharashtra is the #hottest #city in #India with a maximum temperature of 45.6° C. t.co/i8yH6OgGDK
Monday, May 20 09:15Reply
Now is the time to take up #cycling: here are 6 reasons why t.co/19WAGpGrc0
Sunday, May 19 20:32Reply
वैष्णो देवी में कल यानि 20 मई को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहने के साथ ही हल्की गर्मी बने रहने की संभावना है। t.co/CD1U3tSx5N
Sunday, May 19 20:31Reply
अंडमान व निकोबार में समय से पूर्व मॉनसून ने दी दस्तक, केरल में अभी इंतज़ार t.co/QFvTiVITyz
Sunday, May 19 20:31Reply
पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है। t.co/AlFI5TsIQF
Sunday, May 19 20:30Reply

latest news

USAID Skymet Partnership

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try