ൽ പോര്‍ബന്ദാര്‍ ചരിത്രപരമായ കാലാവസ്ഥ നവംബര്
ഊഷ്മനില
പരമാവധി ഊഷ്മനില 33.6 92° cf
കുറഞ്ഞ ഊഷ്മനില 19.3 67° cf
ഏറ്റവും ഉയർന്നത് 38.5 101° cf  (1st 1966)
ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് 11.1 52° cf  (30th 1966)
വർഷക്കാലം
പ്രതിമാസ മൊത്തം 9.9 mm
മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം 0.7
മൊത്തം മഴയുള്ള മാസങ്ങൾ 58.7 mm  (1979)
24 മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും കനത്ത മഴ 36.2 mm  (25th 1963)
പോര്‍ബന്ദാര്‍ പ്രവചനം 7 ദിവസം പരിശോധിക്കുക
പോര്‍ബന്ദാര്‍ ലെ കാലാവസ്ഥ
പൊതു അവലോകനം
Porbandar is a coastal city located in the state of Gujarat and is the birth place of Mahatma Gandhi. With several temples, the city is primarily a place of pilgrimage for the Hindus. The famous Sudama Mandir is located in this city. Porbandar witnesses three main seasons- winter, summer and monsoon.
പോര്‍ബന്ദാര്‍ ലെ സീസണുകൾ
പോര്‍ബന്ദാര്‍ ശൈത്യകാലം
Winter starts in October and ends in January. The temperatures during winters are very pleasant with maximums settling around 30°C on an average. The minimums too settle at a comfortable level of around 15°C making it an ideal time for visiting the place.
പോര്‍ബന്ദാര്‍ വേനൽക്കാലം
Summer months from March to June are hot with maximums settling around 35°C. The minimums too are hot and settle around 25°C. Therefore it is advisable not to travel to the city during these months.
പോര്‍ബന്ദാര്‍ ലെ മഴക്കാലം
Monsoon is very erratic in Porbandar with rainfall being heavy during some years and moderate in others. The months of July, August and September witness heavy rain. Windy weather is a key characteristic of the monsoon months in the city.
പോര്‍ബന്ദാര്‍ ലെ കാണാൻ സ്ഥലങ്ങൾ
Best time to visit Porbandar is during winters when the weather is pleasant with comfy minimums and maximums. Monsoon could also be a good time if you enjoy rainy weather.
ട്വിറ്റർ-ൽ കാലാവസ്ഥ
#Rain and thundershower activities will initially commence over the western and northern parts of the state includi… t.co/xpS1jo9JB3
Monday, May 20 11:06Reply
#Heat is expected to stay away from #Rajasthan for at least next three to four days. t.co/jVM976Rtaa
Monday, May 20 10:45Reply
Today we expect light #rainfall activity to occur in parts of all the three hilly states of North India. t.co/oSV2fTHdKP
Monday, May 20 10:00Reply
#Chandrapur in #Maharashtra is the #hottest #city in #India with a maximum temperature of 45.6° C. t.co/i8yH6OgGDK
Monday, May 20 09:15Reply
Now is the time to take up #cycling: here are 6 reasons why t.co/19WAGpGrc0
Sunday, May 19 20:32Reply
वैष्णो देवी में कल यानि 20 मई को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहने के साथ ही हल्की गर्मी बने रहने की संभावना है। t.co/CD1U3tSx5N
Sunday, May 19 20:31Reply
अंडमान व निकोबार में समय से पूर्व मॉनसून ने दी दस्तक, केरल में अभी इंतज़ार t.co/QFvTiVITyz
Sunday, May 19 20:31Reply
पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है। t.co/AlFI5TsIQF
Sunday, May 19 20:30Reply
SW #Monsoon arrives in #Andaman and #Nicobar Islands, rain in #South India t.co/v0EJ9MKouk
Sunday, May 19 20:27Reply
Short spell of #rain and #thundershower activities accompanied with strong gusty #winds will occur over some places… t.co/z71tdd1IOd
Sunday, May 19 20:00Reply

latest news

USAID Skymet Partnership

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try