ൽ പുണെ ചരിത്രപരമായ കാലാവസ്ഥ മാര്ച്ച്
ഊഷ്മനില
പരമാവധി ഊഷ്മനില 36.0 97° cf
കുറഞ്ഞ ഊഷ്മനില 16.5 62° cf
ഏറ്റവും ഉയർന്നത് 42.8 109° cf  (28th 1892)
ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് 7.2 45° cf  (2nd 1908)
വർഷക്കാലം
പ്രതിമാസ മൊത്തം 5.3 mm
മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം 0.6
മൊത്തം മഴയുള്ള മാസങ്ങൾ 38.4 mm  (1954)
24 മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും കനത്ത മഴ 35.1 mm  (17th 1954)
പുണെ പ്രവചനം 7 ദിവസം പരിശോധിക്കുക
പുണെ ലെ കാലാവസ്ഥ
പൊതു അവലോകനം
Pune being one of the largest cities in Maharashtra is a modern city and has a lot to offer to the young generation. Pune is one of the best places for music, food and fashion lovers. Pune becomes very hot in summer months and slightly cold during winters.
പുണെ ലെ സീസണുകൾ
പുണെ ശൈത്യകാലം
Winter months (November to February) are slightly cold and minimums can go below 8°C. Maximums remain in the higher twenties. It is the perfect time to visit the city to enjoy sightseeing.
പുണെ വേനൽക്കാലം
Summers season (March to June) begins in the month of March when day temperatures turn quite high but evenings are quite pleasant. In peak summer day temperatures go up to 40°C. The minimums stay between 20°C to 25°C. It is advisable to avoid visiting Pune during this time; however, you can still enjoy activities like water sports and paragliding.
പുണെ ലെ മഴക്കാലം
Monsoons (July to October) bring some relief from the scorching heat of summers. Day temperatures remain mild around 30°Cand nights become pleasant between 20°C to 22°C. But don’t forget to carry your rain gear, if you plan to visit Pune during this time as the downpour of rain could get messy.
പുണെ ലെ കാണാൻ സ്ഥലങ്ങൾ
The best time to visit is from July to February. Gandharva Mahotsavmusic concert held in the month of Decemberattracts a lot of music lovers every year. The most important tourist attractions include the Osho Ashram, Shaniwar Wada and Aga Khan Palace.
ട്വിറ്റർ-ൽ കാലാവസ്ഥ
#Mumbaiweather has become #hot and #humid and there is no escaping from that t.co/y5d24G0BTv #Mumbai
Wednesday, May 22 17:17Reply
Wednesday, May 22 16:35Reply
Intermittent #rain and #thundershowers will continue over parts of #Telangana including #Hyderabad for the next 48… t.co/pG1UfERbI7
Wednesday, May 22 16:35Reply
#Karnataka: #Rain and #thundershowers with gusty winds over #Bengaluru, Chamarajanagar, Chikkaballapura, Chikmagalu… t.co/KeHmOWzzEu
Wednesday, May 22 16:22Reply
#Jharkhand: #Rain and #thundershowers with strong #winds likely over #Bokaro, Chatra, Deoghar, #Dhanbad, Dumka, Gar… t.co/fZFpiCmCvq
Wednesday, May 22 16:19Reply
#Chhattisgarh : #Rain and #thundershowers with strong winds (50-70 kmph) will occur over Baloda Bazar, Balrampur, B… t.co/DhElPQhvjw
Wednesday, May 22 16:18Reply
#Rajasthan: Few spells of #Duststorm and #thundershowers with strong winds over #Ajmer, #Alwar, Barmer, Bharatpur,… t.co/1JZIm6Z6zr
Wednesday, May 22 16:18Reply
#DelhiPollution remains at bay, as #airquality continues to be in the good category. t.co/rtQW7S8c4M #Pollution #AirPollution
Wednesday, May 22 15:31Reply
#RISAT2B is a low earth orbit #satellite and has been placed at a height of 557 km. t.co/rT286EUEJz… t.co/wSnZIJLypw
Wednesday, May 22 15:14Reply
From May 22 to May 25, pre-Monsoon weather activities such as #duststorm, #thunderstorm, #rain, #thundershowers wit… t.co/3p94TKgBgP
Wednesday, May 22 14:38Reply

latest news

USAID Skymet Partnership

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try