ൽ സിധി ചരിത്രപരമായ കാലാവസ്ഥ ഏപ്രിൽ
ഊഷ്മനില
പരമാവധി ഊഷ്മനില 39.1 102° cf
കുറഞ്ഞ ഊഷ്മനില 21.5 71° cf
ഏറ്റവും ഉയർന്നത് 48.8 120° cf  (10th 1959)
ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് 11.8 53° cf  (1st 1968)
വർഷക്കാലം
പ്രതിമാസ മൊത്തം 3.4 mm
മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം 0.5
മൊത്തം മഴയുള്ള മാസങ്ങൾ 17.7 mm  (1971)
24 മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും കനത്ത മഴ 12.2 mm  (1st 1965)
സിധി പ്രവചനം 7 ദിവസം പരിശോധിക്കുക
ട്വിറ്റർ-ൽ കാലാവസ്ഥ
In the coming days, patchy pre-Monsoon #weather activities might occur in parts of #Kolkata. t.co/9k0s4s4uNT
Thursday, May 23 20:45Reply
In the remaining days of May, no #rainfall activity is forecast for #SouthIndia except for the region of South Inte… t.co/V93kGdlfYr
Thursday, May 23 20:15Reply
Thursday, May 23 19:43Reply
PM #Modi's convoy which headed from his residence to the BJP HQ welcomed by #DelhiRains. A pleasant and rainy welco… t.co/xESrK1ebfG
Thursday, May 23 19:18Reply
Watch out Senior Anchor Devendra Tripathi talk about Delhi rains #rains #delhirains #weather t.co/FIoS20MpyL
Thursday, May 23 18:40Reply
#Hailstorm and #rain being observed at few places in #Delhi and NCR. #Traffic disruption reported from some places.… t.co/UGw46K86Fh
Thursday, May 23 18:34Reply
Raining in #Noida, expect the evening to get better. #Rain #Delhi #DelhiRains t.co/uVZwBsw5Jx
Thursday, May 23 18:31Reply
The process of #desertification has already begun in #Marathwada. t.co/ad1DOw7amU #Maharashtra
Thursday, May 23 18:00Reply
Scattered #rain and #thundershowers are possible in #Telangana and #Rayalaseema. Some isolated #rains might also be… t.co/45FapxtwD0
Thursday, May 23 17:43Reply

latest news

USAID Skymet Partnership

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try