ൽ സോണെപൂര് ചരിത്രപരമായ കാലാവസ്ഥ ജൂലൈ
ഊഷ്മനില
പരമാവധി ഊഷ്മനില 31.3 88° cf
കുറഞ്ഞ ഊഷ്മനില 24.8 77° cf
ഏറ്റവും ഉയർന്നത് 37.1 99° cf  (8th 1958)
ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് 16.1 61° cf  (22nd 1957)
വർഷക്കാലം
പ്രതിമാസ മൊത്തം 423.4 mm
മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം 15.4
മൊത്തം മഴയുള്ള മാസങ്ങൾ 780.6 mm  (1960)
24 മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും കനത്ത മഴ 328.2 mm  (1st 1970)
സോണെപൂര് പ്രവചനം 7 ദിവസം പരിശോധിക്കുക
ട്വിറ്റർ-ൽ കാലാവസ്ഥ
Light #rain along with #lightning in #Noida. #Delhi #NCR to witness these #PreMonsoon #weather activities for next… t.co/sB5IWfvjJP
Friday, May 24 00:38Reply
While the estimated #SeaLevelRise of two metres is plausible, it is something which should make humans think and ta… t.co/P7mPqeEy0R
Thursday, May 23 21:45Reply
In the coming days, patchy pre-Monsoon #weather activities might occur in parts of #Kolkata. t.co/9k0s4s4uNT
Thursday, May 23 20:45Reply
In the remaining days of May, no #rainfall activity is forecast for #SouthIndia except for the region of South Inte… t.co/V93kGdlfYr
Thursday, May 23 20:15Reply
Thursday, May 23 19:43Reply
PM #Modi's convoy which headed from his residence to the BJP HQ welcomed by #DelhiRains. A pleasant and rainy welco… t.co/xESrK1ebfG
Thursday, May 23 19:18Reply
Watch out Senior Anchor Devendra Tripathi talk about Delhi rains #rains #delhirains #weather t.co/FIoS20MpyL
Thursday, May 23 18:40Reply
#Hailstorm and #rain being observed at few places in #Delhi and NCR. #Traffic disruption reported from some places.… t.co/UGw46K86Fh
Thursday, May 23 18:34Reply
Raining in #Noida, expect the evening to get better. #Rain #Delhi #DelhiRains t.co/uVZwBsw5Jx
Thursday, May 23 18:31Reply

latest news

USAID Skymet Partnership

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try