ൽ സോണെപൂര് ചരിത്രപരമായ കാലാവസ്ഥ സെപ്തംബര്
ഊഷ്മനില
പരമാവധി ഊഷ്മനില 31.8 89° cf
കുറഞ്ഞ ഊഷ്മനില 24.8 77° cf
ഏറ്റവും ഉയർന്നത് 36.3 97° cf  (19th 1969)
ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് 14.7 58° cf  (7th 1957)
വർഷക്കാലം
പ്രതിമാസ മൊത്തം 262.2 mm
മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം 11.5
മൊത്തം മഴയുള്ള മാസങ്ങൾ 475.7 mm  (1958)
24 മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും കനത്ത മഴ 287.8 mm  (4th 1955)
സോണെപൂര് പ്രവചനം 7 ദിവസം പരിശോധിക്കുക
ട്വിറ്റർ-ൽ കാലാവസ്ഥ
Saturday, September 21 16:51Reply
@panwar_soumil Chances are there.
Saturday, September 21 16:41Reply
Rainfall data available from June 1 to September 20, East Rajasthan is surplus by 44%, surplus in West Rajasthan st… t.co/itriKnMDPh
Saturday, September 21 16:41Reply
Some light patchy rains are expected in #Jodhpur, Ajmer, #Pilani and #Alwar during the next two days. #weathert.co/vemgyISf9H
Saturday, September 21 16:39Reply
#Jaisalmer and #Jodhpur are touching the 40°C mark. Ganganagar, Bikaner and Phaloudi are some of the other places i… t.co/lNAEC6H0WR
Saturday, September 21 16:39Reply
The weather in West #Rajasthan is going to be dry and hot for the coming 3-4 days. #weather #weatherforecastt.co/YVkia8QY6i
Saturday, September 21 16:37Reply
Some light rainfall activity was also observed in Southeast Rajasthan like Sawai Madhopur, Bundi, Bhilwara, Udaipur… t.co/SVb4yjYWf7
Saturday, September 21 16:37Reply
Rainfall activites in the East Rajasthan is going to prevail for another 2-3 days. Some moderate spells of rain can… t.co/PaG1EXl8pW
Saturday, September 21 16:37Reply
#Kota receives heavy rain of 44 mm, more showers forecast for #Rajasthan. #weather #weatherforecast #WeatherUpdatet.co/o4q2fWIJZA
Saturday, September 21 16:35Reply
#WeatherAlert for #Vidarbha: Few spells of light to will occur at some places over #Akola, #Amravati, Bhandara,… t.co/CslLDZD2Lo
Saturday, September 21 16:33Reply

latest news

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try