ൽ തീകംകാര്‍ത് ചരിത്രപരമായ കാലാവസ്ഥ സെപ്തംബര്
ഊഷ്മനില
പരമാവധി ഊഷ്മനില 32.3 90° cf
കുറഞ്ഞ ഊഷ്മനില 22.7 73° cf
ഏറ്റവും ഉയർന്നത് 37.9 100° cf  (25th 1979)
ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് 11.4 53° cf  (27th 1972)
വർഷക്കാലം
പ്രതിമാസ മൊത്തം 131.4 mm
മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം 7.1
മൊത്തം മഴയുള്ള മാസങ്ങൾ 316.0 mm  (1978)
24 മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും കനത്ത മഴ 115.6 mm  (4th 1978)
തീകംകാര്‍ത് പ്രവചനം 7 ദിവസം പരിശോധിക്കുക
ട്വിറ്റർ-ൽ കാലാവസ്ഥ
Adilabad in #Telangana is the hottest city in India with a maximum temperature of 46.3° C. #Summer t.co/i8yH6OgGDK
Friday, May 24 11:30Reply
RT @JATINSKYMET: Globally, 70% of freshwater resources are used for agricultural purposes. #PrecisionAgriculture by @SkymetWeather uses #te
Friday, May 24 11:09Reply
Several places like #Patiala, #Ludhiana, Moga and #Amritsar will record heavy #rain and thundershower activities to… t.co/BZQvnrkj4O
Friday, May 24 11:00Reply
Temperatures which were recorded at 38°C at 17:30, dropped to 24°C- a drop of a whopping fourteen degrees in the sp… t.co/W8tsyOkGSp
Friday, May 24 10:28Reply
Friday, May 24 08:32Reply
Light #rain along with #lightning in #Noida. #Delhi #NCR to witness these #PreMonsoon #weather activities for next… t.co/sB5IWfvjJP
Friday, May 24 00:38Reply
While the estimated #SeaLevelRise of two metres is plausible, it is something which should make humans think and ta… t.co/P7mPqeEy0R
Thursday, May 23 21:45Reply
In the coming days, patchy pre-Monsoon #weather activities might occur in parts of #Kolkata. t.co/9k0s4s4uNT
Thursday, May 23 20:45Reply
In the remaining days of May, no #rainfall activity is forecast for #SouthIndia except for the region of South Inte… t.co/V93kGdlfYr
Thursday, May 23 20:15Reply

latest news

USAID Skymet Partnership

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try