ൽ വേതരനിയം ചരിത്രപരമായ കാലാവസ്ഥ മാര്ച്ച്
ഊഷ്മനില
പരമാവധി ഊഷ്മനില 32.6 91° cf
കുറഞ്ഞ ഊഷ്മനില 24.1 75° cf
ഏറ്റവും ഉയർന്നത് 36.4 98° cf  (31st 1969)
ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് 19.1 66° cf  (1st 1971)
വർഷക്കാലം
പ്രതിമാസ മൊത്തം 29.6 mm
മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം 1.6
മൊത്തം മഴയുള്ള മാസങ്ങൾ 232.4 mm  (1963)
24 മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും കനത്ത മഴ 154.1 mm  (26th 1963)
വേതരനിയം പ്രവചനം 7 ദിവസം പരിശോധിക്കുക
ട്വിറ്റർ-ൽ കാലാവസ്ഥ
moderate to heavy #rains will be seen over many parts of Coastal #AndhraPradesh and #Telangana until June 23. t.co/TSW3vufYQA
Wednesday, June 19 21:45Reply
The #watercrisis has further intensified in #Chennai, #TamilNadu. Recently, guest-houses in Chennai's Triplicane ar… t.co/dZhoD6aqzt
Wednesday, June 19 21:15Reply
The broadcaster Star India is dejected as they are currently staring at an advertising revenue loss of 100 plus cro… t.co/ETsHBH6wB9
Wednesday, June 19 21:00Reply
On June 21, the system will gain strength, moving partly over land and remaining partly over sea. Around June 21 la… t.co/FMTexbfTf6
Wednesday, June 19 20:45Reply
On and off rains of varied intensity will continue to lash the state of #Maharashtra in the coming week. t.co/E1lrPapAV1
Wednesday, June 19 20:26Reply
Wednesday, June 19 20:00Reply
This season, out of 18 days in June, only one day has seen normal rains while all the rest have remained deficient… t.co/yjP86vBrKc
Wednesday, June 19 19:28Reply
The #ElNino nightmare was already haunting #Monsoon2019, when #CycloneVayu further added to the fury. t.co/J5RMXWrWKl
Wednesday, June 19 19:05Reply
In the next 2 to 3 days, South #Konkan and #Goa and adjoining South Madhya #Maharashtra may see the arrival of Mons… t.co/UI82DZJ1QU
Wednesday, June 19 18:29Reply
#Monsoon #Forecast for June 19: Monsoon gives heavy #rain in #Kerala, #Karnataka, subdued rains in #TamilNadu t.co/0pZeCSdrrb
Wednesday, June 19 18:01Reply

latest news

USAID Skymet Partnership

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try