ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ

ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങൾ
ട്വിറ്റർ-ൽ കാലാവസ്ഥ
Moreover, in the coming days on and off #rain and #thundershower activities accompanied with strong winds will occu… t.co/uT803cMMgj
Wednesday, June 26 18:26Reply
#Monsoon will remain vigorous over parts of Assam and Meghalaya. Coastal Karnataka, #Kerala, Konkan & #Goa and Guja… t.co/gFt6v2tFfI
Wednesday, June 26 17:00Reply
During the next 24 hours, #Monsoon will remain vigorous over parts of #Assam and #Meghalaya, bringing heavy to very… t.co/2wC3jYn5tY
Wednesday, June 26 16:00Reply
#Weather alert for #Nagaland Heavy #rain and #thundershowers with gusty wind at many places with few very heavy spe… t.co/KX8A8vbdi4
Wednesday, June 26 15:54Reply
Moderate to heavy rains with few very heavy showers of rain will occur over #Assam and #Meghalaya. Here's all you n… t.co/S3gXpOTJXD
Wednesday, June 26 15:30Reply
Sub-Himalayan #WestBengal and #Sikkim will continue to witness good #rain and #thundershowers for the next two to t… t.co/dvSmnpv5oH
Wednesday, June 26 15:00Reply
#Weather alert for #Gujarat Spell of #rain and #thundershowers with gusty winds at scattered places over #Ahmedabadt.co/LCfS2ZDQ9E
Wednesday, June 26 14:56Reply
Now, we expect light to moderate rain and #thundershowers over Madhya #Maharashtra, while moderate to heavy #rainst.co/AQ022471YU
Wednesday, June 26 14:30Reply
#Weather alert for #Jharkhand Few spells of #rain and #thundershowers at some places with strong gusty winds over m… t.co/DMFcVyGnnn
Wednesday, June 26 14:05Reply
#Weather alert for #MadhyaPradesh Light to moderate #rain and #thundershowers with gusty winds will occur at multip… t.co/5gy66DSvCc
Wednesday, June 26 14:03Reply

latest news

USAID Skymet Partnership

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try