உள்ள பெல்லாரி வரலாற்று வானிலை ஜூலை
வெப்பநிலை
மேக்ஸ் வெப்பநிலை 31.4 89° cf
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24.0 75° cf
அதிகபட்ச 39.4 103° cf  (2nd 1979)
குறைந்த 19.0 66° cf  (30th 1979)
மழை
மாதாந்த மொத்த 55.6 mm
மழை நாட்களில் எண் 4.5
மாதம்தான் ஈரப்பதம் மாதத்தில் மொத்த 223.5 mm  (1916)
24 மணி நேரம் ஹெவியஸ்ட் மழை 102.9 mm  (25th 1953)
7 நாட்கள் பெல்லாரி கூறலை பார்க்கலாம்
ட்விட்டர் வானிலை
In the coming days, patchy pre-Monsoon #weather activities might occur in parts of #Kolkata. t.co/9k0s4s4uNT
Thursday, May 23 20:45Reply
In the remaining days of May, no #rainfall activity is forecast for #SouthIndia except for the region of South Inte… t.co/V93kGdlfYr
Thursday, May 23 20:15Reply
Thursday, May 23 19:43Reply
PM #Modi's convoy which headed from his residence to the BJP HQ welcomed by #DelhiRains. A pleasant and rainy welco… t.co/xESrK1ebfG
Thursday, May 23 19:18Reply
Watch out Senior Anchor Devendra Tripathi talk about Delhi rains #rains #delhirains #weather t.co/FIoS20MpyL
Thursday, May 23 18:40Reply
#Hailstorm and #rain being observed at few places in #Delhi and NCR. #Traffic disruption reported from some places.… t.co/UGw46K86Fh
Thursday, May 23 18:34Reply
Raining in #Noida, expect the evening to get better. #Rain #Delhi #DelhiRains t.co/uVZwBsw5Jx
Thursday, May 23 18:31Reply
The process of #desertification has already begun in #Marathwada. t.co/ad1DOw7amU #Maharashtra
Thursday, May 23 18:00Reply
Scattered #rain and #thundershowers are possible in #Telangana and #Rayalaseema. Some isolated #rains might also be… t.co/45FapxtwD0
Thursday, May 23 17:43Reply

latest news

USAID Skymet Partnership

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try