உள்ள செர்ரபுஞ்சி வரலாற்று வானிலை மார்ச்
வெப்பநிலை
மேக்ஸ் வெப்பநிலை 20.9 70° cf
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 12.9 55° cf
அதிகபட்ச 30.6 87° cf  (2nd 1913)
குறைந்த 0.6 33° cf  (27th 1912)
மழை
மாதாந்த மொத்த 228.0 mm
மழை நாட்களில் எண் 6.9
மாதம்தான் ஈரப்பதம் மாதத்தில் மொத்த 1,200.2 mm  (1976)
24 மணி நேரம் ஹெவியஸ்ட் மழை 427.2 mm  (7th 1976)
7 நாட்கள் செர்ரபுஞ்சி கூறலை பார்க்கலாம்
செர்ரபுஞ்சி வானிலை
கண்ணோட்டம்
Located in the East Khasi Hills of the state of Meghalaya, Cherrapunji was once considered to be the wettest place in the world but now it has been taken over by another town Mawsynram, in the same state. However, Cherrapunji still finds mention among the wettest places in the world. The scenic beauty of this town is something to be experienced. It is one of the best places to take a break from the hustle and bustle of city life and enjoy nature at its best. There are numerous waterfalls in the town that act as good picnic spots. Winter, summer and monsoon are the three main seasons observed here.
செர்ரபுஞ்சி சீசன்ஸ்
செர்ரபுஞ்சி குளிர்காலம்
Winter starts in November and lasts till the end of February. The weather during this period is cold with minimums settling around 6°C on an average. The maximums too settle on the lower side at around 18°C. You can opt to travel to this place in this period but you need to be carrying thick woolens and Jackets to keep the cold at bay.
செர்ரபுஞ்சி நகரில் கோடை
Summer season from March to May is very pleasant with maximums hovering around 25°C at an average. But these months usually observe good amounts of rain and can play spoilsport. It is still one of the best times to escape from the hot weather of the plains.
செர்ரபுஞ்சி பருவக்காற்று காலம்
Monsoon season from June to September experiences heavy rain. Rainfall can very often happen throughout the day pulling down temperatures a great deal. Visiting the place at this point of time would be a bad idea unless you specifically love rainfall.
இடங்கள் செர்ரபுஞ்சி பார்க்க
The best time to visit the place is the summer and winter months. However, we need to keep in mind that rain during summers is also very heavy. Winter is comparatively a better option.
ட்விட்டர் வானிலை
As #Monsoon has already marked its onset over #Andaman and #Nicobar Islands, these #weather activities will become… t.co/cL3BoRThkt
Monday, May 20 13:15Reply
#Heatwave will persist over #Vidarbha, North Interior #Karnataka and South #Chhattisgarh. t.co/Q2F8hyzw1Z #WeatherForecast
Monday, May 20 12:42Reply
RT @JATINSKYMET: Disaster risk reduction efforts on farms make good sense & ensures #farmers can obtain significant economic gains. @Skymet
Monday, May 20 12:36Reply
RT @Mpalawat: #Maximum #temperature of #Delhi may cross 40 degree today. #Duststorm or light #rain is expected over #Delhi and NCR on May 2…
Monday, May 20 12:36Reply
USAID with Skymet implemented a program on ‘Partnership in Climate Services for Resilient Agriculture’ to improve r… t.co/NIZDU0CqCd
Monday, May 20 12:09Reply
Today we expect light #rainfall activity to occur in parts of all the three hilly states of #NorthIndia.… t.co/8MWfHR5OzP
Monday, May 20 11:41Reply
@ArvindK74719627 Hi Arvind, on and off rains are likely over Gangtok during this time. Temperatures will be on the… t.co/SMsOKR1RBg
Monday, May 20 11:16Reply
@kvvipin_007 Light rain is likely on May 25/26 in Mumbai, and it could only occur in patches. No way near Typical P… t.co/8CpCFhdu3O
Monday, May 20 11:13Reply
#Rain and thundershower activities will initially commence over the western and northern parts of the state includi… t.co/xpS1jo9JB3
Monday, May 20 11:06Reply
#Heat is expected to stay away from #Rajasthan for at least next three to four days. t.co/jVM976Rtaa
Monday, May 20 10:45Reply

latest news

USAID Skymet Partnership

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try