உள்ள கட்டக் வரலாற்று வானிலை பிப்ரவரி
வெப்பநிலை
மேக்ஸ் வெப்பநிலை 29.7 85° cf
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 16.9 62° cf
அதிகபட்ச 36.7 98° cf  (21st 1952)
குறைந்த 7.2 45° cf  (12th 1952)
மழை
மாதாந்த மொத்த 22.9 mm
மழை நாட்களில் எண் 1.5
மாதம்தான் ஈரப்பதம் மாதத்தில் மொத்த 202.2 mm  (1906)
24 மணி நேரம் ஹெவியஸ்ட் மழை 80.8 mm  (18th 1906)
7 நாட்கள் கட்டக் கூறலை பார்க்கலாம்
கட்டக் வானிலை
கண்ணோட்டம்
Cuttack is the former capital and second largest city of the state of Odisha. Also known as the 'Millennium City' or the 'Silver City', Cuttack is famous for its unique silver filigree works (Tarakasi), and woven textiles. It is also famous for its Dussehra celebrations. The seasons here could be divided into three main seasons. Summer, Monsoon and winter.
கட்டக் சீசன்ஸ்
கட்டக் குளிர்காலம்
The winter season from November to February is characterized by mild temperatures and occasional showers. Temperatures may fall below 10°C in winter.
கட்டக் நகரில் கோடை
Summers in Cuttack are hot and humid. It starts in March and lasts till June with an average maximum temperature of 40°C and a minimum of 22°C. Cuttack is also prone to thunderstorms during this period.
கட்டக் பருவக்காற்று காலம்
The monsoon months are from July to October when the city receives most of its rainfall from the South West Monsoon. The annual rainfall is around 144 cm which means it gets really wet.
இடங்கள் கட்டக் பார்க்க
Best time to visit is between November to March. Dusshera, the festival of goddess Durga, is very popular in Cuttack. Idols are adorned with huge amounts of gold and silver, with localities trying to outsmart each other by constructing more attractive idols. Katakchandi temple, Barabati fort and one of the ancient engineering marvels, the Stone Revetment are worth a visit.
ட்விட்டர் வானிலை
Rainfall figures for #Kerala, for today. District: Thiruvananthapuram (Data source: Skymet Aws) #keralarainst.co/qxU7hS3djv
Saturday, July 20 08:19Reply
@vilakudy We've written Kannur, haven't we?
Saturday, July 20 08:11Reply
Rainfall figures for #Kerala, for today. District: Palakkad (Data source: Skymet Aws) #keralarains #KeralaFloodst.co/PYVJZJ2N5R
Saturday, July 20 08:11Reply
Rainfall figures for #Kerala, for today. District: Kasargode (Data source: Skymet Aws) #keralarains #KeralaFloodst.co/bqGnacdHKr
Saturday, July 20 07:46Reply
Rainfall figures for #Kerala, for today. District: Idukki (Data source: Skymet Aws) #keralarains #KeralaFloodst.co/6lN1E5TZzv
Saturday, July 20 07:39Reply
Latest news and update on #KeralaRains and #KeralaFlood t.co/eFXi8qWscA
Saturday, July 20 06:43Reply
#WeatherAlert Light to moderate rain and thundershower will occur at some places over #Guntur, Krishna, #Kurnool, P… t.co/2ItndVw5Li
Saturday, July 20 06:42Reply
#WeatherAlert Few spells of rain and thundershower with gusty winds expected over #Akola, #amravati, #Aurangabad, B… t.co/rr4OpojUwC
Saturday, July 20 06:40Reply
#KeralaFloods In a span of 21 hours from 8:30 am on Friday, #Kannur has recorded 199 mm of rain. With this, the cit… t.co/CltTSAgvQ6
Saturday, July 20 06:31Reply
#Manjalloor in #Kochi district recorded 114 mm of rains, followed by #Vengoor at 99 mm, and #Mookkanoor 88 mm. Late… t.co/mcVs6VOqzr
Saturday, July 20 06:26Reply

latest news

USAID Skymet Partnership

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try