உள்ள கட்டக் வரலாற்று வானிலை மார்ச்
வெப்பநிலை
மேக்ஸ் வெப்பநிலை 34.0 93° cf
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21.7 71° cf
அதிகபட்ச 41.1 106° cf  (23rd 1941)
குறைந்த 10.0 50° cf  (5th 1898)
மழை
மாதாந்த மொத்த 32.8 mm
மழை நாட்களில் எண் 2.3
மாதம்தான் ஈரப்பதம் மாதத்தில் மொத்த 159.3 mm  (1920)
24 மணி நேரம் ஹெவியஸ்ட் மழை 70.2 mm  (25th 1974)
7 நாட்கள் கட்டக் கூறலை பார்க்கலாம்
கட்டக் வானிலை
கண்ணோட்டம்
Cuttack is the former capital and second largest city of the state of Odisha. Also known as the 'Millennium City' or the 'Silver City', Cuttack is famous for its unique silver filigree works (Tarakasi), and woven textiles. It is also famous for its Dussehra celebrations. The seasons here could be divided into three main seasons. Summer, Monsoon and winter.
கட்டக் சீசன்ஸ்
கட்டக் குளிர்காலம்
The winter season from November to February is characterized by mild temperatures and occasional showers. Temperatures may fall below 10°C in winter.
கட்டக் நகரில் கோடை
Summers in Cuttack are hot and humid. It starts in March and lasts till June with an average maximum temperature of 40°C and a minimum of 22°C. Cuttack is also prone to thunderstorms during this period.
கட்டக் பருவக்காற்று காலம்
The monsoon months are from July to October when the city receives most of its rainfall from the South West Monsoon. The annual rainfall is around 144 cm which means it gets really wet.
இடங்கள் கட்டக் பார்க்க
Best time to visit is between November to March. Dusshera, the festival of goddess Durga, is very popular in Cuttack. Idols are adorned with huge amounts of gold and silver, with localities trying to outsmart each other by constructing more attractive idols. Katakchandi temple, Barabati fort and one of the ancient engineering marvels, the Stone Revetment are worth a visit.
ட்விட்டர் வானிலை
How will the weather turn out tomorrow? Find out! #Skymet #weather #heatwave t.co/ZTUYBYL1ML
Friday, May 24 20:49Reply
Today also, #duststorm and #thundershower with strong gusty winds along with some rain may occur in some parts of… t.co/Ih1smrzH0E
Friday, May 24 19:00Reply
During the last 24, #pollution has significantly improved over #Delhi and its adjoining areas such as #Noida,… t.co/URQWu8BSTf
Friday, May 24 18:30Reply
The last good #Monsoon year that India saw was in the year 2013 where the country had seen excess rains at 106 perc… t.co/BL6FHIbm1E
Friday, May 24 18:00Reply
These #rains is expected to continue for at least the next three days i.e. until Monday. During this period, skies… t.co/GF6OCNXbUX
Friday, May 24 17:00Reply
Insect species are on the verge of extinction. According to scientists, 40% of insects are on the verge of extincti… t.co/poAecsZuSE
Friday, May 24 16:00Reply
Have a look at the day and night temperatures for major cities of #India on May 24. t.co/8FdeX5W24W #Temperatures #Summers
Friday, May 24 15:30Reply
#Weather alert for #TamilNadu #Rain & thundershower with gusty winds likely to occur over Ariyalur, Coimbatore, Dha… t.co/jSv6IKiMC3
Friday, May 24 15:12Reply
#Weather alert for #Rajasthan Dust storm and thunder shower with strong gusty winds to occur at some places over Al… t.co/7qb1QnX7Uv
Friday, May 24 15:10Reply
Skymet congratulates PM @narendramodi and BJP for a massive win once again. Hoping to see another 5 years in the in… t.co/d1UmsIAajv
Friday, May 24 14:52Reply

latest news

USAID Skymet Partnership

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try