உள்ள ஜக்தால்பூர் வரலாற்று வானிலை ஜனவரி
வெப்பநிலை
மேக்ஸ் வெப்பநிலை 28.4 83° cf
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 11.9 53° cf
அதிகபட்ச 33.1 92° cf  (19th 1957)
குறைந்த 2.8 37° cf  (8th 1946)
மழை
மாதாந்த மொத்த 5.9 mm
மழை நாட்களில் எண் 0.4
மாதம்தான் ஈரப்பதம் மாதத்தில் மொத்த 87.6 mm  (1926)
24 மணி நேரம் ஹெவியஸ்ட் மழை 40.6 mm  (30th 1926)
7 நாட்கள் ஜக்தால்பூர் கூறலை பார்க்கலாம்
ஜக்தால்பூர் வானிலை
கண்ணோட்டம்
Jagdalpur is a city located in Bastar district of Chhattisgarh. The city is quite famous for its greenery, mountains, valleys, dense forests, waterfalls and streams, caves, natural parks, historical monuments, natural resources, herbs, exuberant festivity and peaceful solitude.
ஜக்தால்பூர் சீசன்ஸ்
ஜக்தால்பூர் குளிர்காலம்
Winters are also cosy and dry, with average day temperatures settling in high 20s, while average minimum ranges between 11°C and 15°C.
ஜக்தால்பூர் நகரில் கோடை
Summer season in Jagdalpur lasts from March to May, with maximum temperature reaching up to 38°C, even crossing 40-degree mark. Minimum temperature also settles in mid-20s.
ஜக்தால்பூர் பருவக்காற்று காலம்
The city gets some relief from the heat with the onset of monsoon season in June that lasts till September. During this time, region experiences very heavy rainfall.
இடங்கள் ஜக்தால்பூர் பார்க்க
Jagdalpur offers several places for tourists that includes national parks, waterfalls, temples, historical monuments and lakes. Bastar Palace is one of them. The Palace was the headquarters of Bastar Kingdom, which was built by the rulers of Bastar State. Another one is Anthropological Museum, which gives an insight into the culture and lifestyles of Bastar tribes. Dalpat Sagar Lake is yet another attraction. Built by Raja Dalpat Deo Kakatiya over 400 years ago, it is one of the biggest artificial lakes in the state aimed to harvest rain water. The lake is full of lotus and water lily.
ட்விட்டர் வானிலை
Rainfall figures for #Kerala, for today. District: Thiruvananthapuram (Data source: Skymet Aws) #keralarainst.co/qxU7hS3djv
Saturday, July 20 08:19Reply
@vilakudy We've written Kannur, haven't we?
Saturday, July 20 08:11Reply
Rainfall figures for #Kerala, for today. District: Palakkad (Data source: Skymet Aws) #keralarains #KeralaFloodst.co/PYVJZJ2N5R
Saturday, July 20 08:11Reply
Rainfall figures for #Kerala, for today. District: Kasargode (Data source: Skymet Aws) #keralarains #KeralaFloodst.co/bqGnacdHKr
Saturday, July 20 07:46Reply
Rainfall figures for #Kerala, for today. District: Idukki (Data source: Skymet Aws) #keralarains #KeralaFloodst.co/6lN1E5TZzv
Saturday, July 20 07:39Reply
Latest news and update on #KeralaRains and #KeralaFlood t.co/eFXi8qWscA
Saturday, July 20 06:43Reply
#WeatherAlert Light to moderate rain and thundershower will occur at some places over #Guntur, Krishna, #Kurnool, P… t.co/2ItndVw5Li
Saturday, July 20 06:42Reply
#WeatherAlert Few spells of rain and thundershower with gusty winds expected over #Akola, #amravati, #Aurangabad, B… t.co/rr4OpojUwC
Saturday, July 20 06:40Reply
#KeralaFloods In a span of 21 hours from 8:30 am on Friday, #Kannur has recorded 199 mm of rain. With this, the cit… t.co/CltTSAgvQ6
Saturday, July 20 06:31Reply
#Manjalloor in #Kochi district recorded 114 mm of rains, followed by #Vengoor at 99 mm, and #Mookkanoor 88 mm. Late… t.co/mcVs6VOqzr
Saturday, July 20 06:26Reply

latest news

USAID Skymet Partnership

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try