உள்ள சாகர் வரலாற்று வானிலை ஜூலை
வெப்பநிலை
மேக்ஸ் வெப்பநிலை 30.3 87° cf
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 22.8 73° cf
அதிகபட்ச 41.1 106° cf  (1st 1931)
குறைந்த 14.5 58° cf  (2nd 1969)
மழை
மாதாந்த மொத்த 380.0 mm
மழை நாட்களில் எண் 14.3
மாதம்தான் ஈரப்பதம் மாதத்தில் மொத்த 1,056.8 mm  (1973)
24 மணி நேரம் ஹெவியஸ்ட் மழை 381.0 mm  (13th 1973)
7 நாட்கள் சாகர் கூறலை பார்க்கலாம்
ட்விட்டர் வானிலை
According to our Weathermen, these rain activities will continue over many parts of #Kerala, coastal #Karnataka and… t.co/4ptTBlmD36
Saturday, May 25 11:30Reply
This is may be the first good spell of rains over Gangetic #WestBengal during the month of May. #Kolkata may also r… t.co/2cD8alx8sX
Saturday, May 25 11:00Reply
#Weather alert for #Nagaland Few spells of #Rain and #thundershower accompanied with gusty winds to continue over t… t.co/VwaewnyhjF
Saturday, May 25 10:48Reply
#Weather alert for #WestBengal #Rain and #thundershower associated with strong winds (40-60kmph) and lightning stri… t.co/QeeqjDXbeW
Saturday, May 25 10:37Reply
Chandrapur in #Maharashtra is the hottest city in India with a maximum temperature of 46.6° C. t.co/i8yH6OgGDK
Saturday, May 25 10:30Reply
Have a look at the day and night temperatures for major cities of India on May 25. #SkymetWeather #CitiesForecast t.co/LEjfJehxeV
Saturday, May 25 09:27Reply
At present, #heatwave conditions are continuing over several parts of Central India like Brahmapuri which is seeing… t.co/h6ufJcMNgD
Friday, May 24 22:17Reply
Even the moderate #rains in offing during the next 48 hours and light rains thereafter would not able to save… t.co/RGH3u1evXD
Friday, May 24 22:15Reply
How will the weather turn out tomorrow? Find out! #Skymet #weather #heatwave t.co/ZTUYBYL1ML
Friday, May 24 20:49Reply
Today also, #duststorm and #thundershower with strong gusty winds along with some rain may occur in some parts of… t.co/Ih1smrzH0E
Friday, May 24 19:00Reply

latest news

USAID Skymet Partnership

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try