உள்ள ஸத்னா வரலாற்று வானிலை ஜூலை
வெப்பநிலை
மேக்ஸ் வெப்பநிலை 32.2 90° cf
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25.1 77° cf
அதிகபட்ச 45.0 113° cf  (1st 1931)
குறைந்த 17.8 64° cf  (25th 1929)
மழை
மாதாந்த மொத்த 338.6 mm
மழை நாட்களில் எண் 14.9
மாதம்தான் ஈரப்பதம் மாதத்தில் மொத்த 731.1 mm  (1971)
24 மணி நேரம் ஹெவியஸ்ட் மழை 216.2 mm  (20th 1971)
7 நாட்கள் ஸத்னா கூறலை பார்க்கலாம்
ட்விட்டர் வானிலை
While the estimated #SeaLevelRise of two metres is plausible, it is something which should make humans think and ta… t.co/P7mPqeEy0R
Thursday, May 23 21:45Reply
In the coming days, patchy pre-Monsoon #weather activities might occur in parts of #Kolkata. t.co/9k0s4s4uNT
Thursday, May 23 20:45Reply
In the remaining days of May, no #rainfall activity is forecast for #SouthIndia except for the region of South Inte… t.co/V93kGdlfYr
Thursday, May 23 20:15Reply
Thursday, May 23 19:43Reply
PM #Modi's convoy which headed from his residence to the BJP HQ welcomed by #DelhiRains. A pleasant and rainy welco… t.co/xESrK1ebfG
Thursday, May 23 19:18Reply
Watch out Senior Anchor Devendra Tripathi talk about Delhi rains #rains #delhirains #weather t.co/FIoS20MpyL
Thursday, May 23 18:40Reply
#Hailstorm and #rain being observed at few places in #Delhi and NCR. #Traffic disruption reported from some places.… t.co/UGw46K86Fh
Thursday, May 23 18:34Reply
Raining in #Noida, expect the evening to get better. #Rain #Delhi #DelhiRains t.co/uVZwBsw5Jx
Thursday, May 23 18:31Reply
The process of #desertification has already begun in #Marathwada. t.co/ad1DOw7amU #Maharashtra
Thursday, May 23 18:00Reply

latest news

USAID Skymet Partnership

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try