ટ્વીટર પર હવામાન
As a step forward to counter air pollution, the government has already banned fuel-based industries in #Delhi. The… t.co/voILZTZqqv
Wednesday, November 13 08:23Reply
The average AQI on Tuesday was 425 (‘severe’), a big fall from Monday’s 360 (‘very poor’). Not just #Delhi but almo… t.co/yQnXTcwMuo
Wednesday, November 13 08:22Reply
After breathing relatively bad air yesterday with considerably low visibility levels, national capital #Delhi is ag… t.co/Vx8NSNPgko
Wednesday, November 13 08:21Reply
#Hindi: 13 नवंबर का मौसम पूर्वानुमान: पहाड़ों पर बर्फबारी, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की आफ़तI #DelhiPollutiont.co/KD50eOgh40
Tuesday, November 12 21:40Reply
Tuesday, November 12 21:20Reply
#Marathi: हवामान अंदाज 13 नोव्हेंबर: रत्नागिरी आणि डहाणू मध्ये पाऊस, मुंबईत तापमान वाढेलI #WeatherForecast t.co/EmFDjiar5S
Tuesday, November 12 20:40Reply
#DelhiPollution has once again entered into hazardous category. No improvement is likely for the next three days as… t.co/0vuiCoYfkI
Tuesday, November 12 20:20Reply
#Britain is set to be lashed by up to 10 cm of #snow after temperatures dive as low as –9 degrees Celsius on the co… t.co/3nr0xpNJoQ
Tuesday, November 12 20:00Reply
#Hindi: दक्षिण भारत के कई इलाकों में सक्रिय हो सकता है उत्तर-पूर्वी मॉनसून | #NortheastMonsoon #SouthIndia t.co/p6Qz8PP1cp
Tuesday, November 12 19:40Reply
#Hindi: बारिश के आसार फिलहाल पश्चिमी भागों में ही दिखाई दे रहे हैं। यानि 14 और 15 नवंबर को गुरदासपुर, अमृतसर, तरण… t.co/hnaqARfc1I
Tuesday, November 12 19:20Reply


latest news

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try